Računovodstvo, revizija i financije 8/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Primjena eRačuna u praksi
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje preprodaje nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo zemljišta
Autori: Margareta ĐURIĆ
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Troškovi kazna, nadoknada šteta i ugovornih kazna
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Trgovina investicijskim zlatom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Aktualna pitanja iz prakse
Depoziti i prijenos sredstava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Primljena usluga i gotovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Neoporeziva naknada za uporabu privatnog vozila
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun doprinosa i poreza na neredovito ili djelomično isplaćene plaće
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izdavanje obvezujućeg mišljenja
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Isplata udjela u dobitku i dividendi nerezidentima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Namjena korištenja plavog dizela
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Utvrđivanje obavljene isporuke
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Nadzor revizorskih društava i dostavljanje dokumentacije Ministarstvu financija
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Porezni sporovi, porez na oglašavanje i proračunske prijevare
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske u 2018. godini po djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Kodeks upravljanja obiteljskim društvima
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Pristupanje Hrvatske Bankovnoj uniji i euru
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.
Javna nabava, upravni spor i trošarine
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Obvezni upisnici u poljoprivredi
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Otkaz za vrijeme probnog rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mirovinsko osiguranje po osnovi rada stranaca u RH
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Odgovornost za nedostatke kod ugovora o djelu
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Javna nabava – pokretanje i vođenje upravnog spora s primjerima iz prakse
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima iz srpnja 2019. godine
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.