Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 8.2019, str. 9
Primjena eRačuna u praksi
rrif - 8.2019, str. 13
Računovodstveno praćenje preprodaje nekretnina
rrif - 8.2019, str. 17
Računovodstvo zemljišta
rrif - 8.2019, str. 23
Troškovi kazna, nadoknada šteta i ugovornih kazna
rrif - 8.2019, str. 31
Trgovina investicijskim zlatom
rrif - 8.2019, str. 35
Aktualna pitanja iz prakse
rrif - 8.2019, str. 41
Depoziti i prijenos sredstava
rrif - 8.2019, str. 48
Primljena usluga i gotovina
rrif - 8.2019, str. 50
Neoporeziva naknada za uporabu privatnog vozila
rrif - 8.2019, str. 51
Obračun doprinosa i poreza na neredovito ili djelomično isplaćene plaće
rrif - 8.2019, str. 57
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja
rrif - 8.2019, str. 69
Izdavanje obvezujućeg mišljenja
rrif - 8.2019, str. 74
Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje
rrif - 8.2019, str. 81
Isplata udjela u dobitku i dividendi nerezidentima
rrif - 8.2019, str. 84
Namjena korištenja plavog dizela
rrif - 8.2019, str. 91
Utvrđivanje obavljene isporuke
rrif - 8.2019, str. 95
Nadzor revizorskih društava i dostavljanje dokumentacije Ministarstvu financija
rrif - 8.2019, str. 103
Porezni sporovi, porez na oglašavanje i proračunske prijevare
rrif - 8.2019, str. 108
Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske u 2018. godini po djelatnostima
rrif - 8.2019, str. 111
Kodeks upravljanja obiteljskim društvima
rrif - 8.2019, str. 121
Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine
rrif - 8.2019, str. 126
Pristupanje Hrvatske Bankovnoj uniji i euru
rrif - 8.2019, str. 129
Javna nabava, upravni spor i trošarine
rrif - 8.2019, str. 137
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
rrif - 8.2019, str. 141
Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
rrif - 8.2019, str. 147
Obvezni upisnici u poljoprivredi
rrif - 8.2019, str. 151
Otkaz za vrijeme probnog rada
rrif - 8.2019, str. 155
Mirovinsko osiguranje po osnovi rada stranaca u RH
rrif - 8.2019, str. 160
Odgovornost za nedostatke kod ugovora o djelu
rrif - 8.2019, str. 171
Javna nabava – pokretanje i vođenje upravnog spora s primjerima iz prakse
rrif - 8.2019, str. 176
Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima iz srpnja 2019. godine
rrif - 8.2019, str. 182
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 8.2019, str. 188
Novi propisi
rrif - 8.2019, str. 195
Stručne informacije
rrif - 8.2019, str. 201