Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 9.2019, str. 7
Topli obrok, naknada za smještaj i ostali (ne)oporezivi primitci radnika
rrif - 9.2019, str. 11
Računovodstvo građenja nekretnina za tržište
rrif - 9.2019, str. 17
Računovodstveni praktikum – prodaja dugotrajne imovine
rrif - 9.2019, str. 23
Obveza revizije za 2019. godinu i izbor revizora
rrif - 9.2019, str. 27
Knjigovodstveni servisi i digitalna transformacija
rrif - 9.2019, str. 35
Izvješće o transakcijama s povezanim osobama društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište
rrif - 9.2019, str. 41
Aktualna pitanja iz prakse
rrif - 9.2019, str. 43
Obdarivanja
rrif - 9.2019, str. 52
Darovanje i pravo radnika
rrif - 9.2019, str. 53
Isplatna lista plaće i naknade plaće
rrif - 9.2019, str. 54
Ustupanje radnika u povezano društvo sa sjedištem u inozemstvu
rrif - 9.2019, str. 66
Naknada plaće za vrijeme dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta
rrif - 9.2019, str. 72
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
rrif - 9.2019, str. 78
Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH
rrif - 9.2019, str. 88
Posebnosti u oporezivanju trostranog posla
rrif - 9.2019, str. 95
Sporazumi o podjeli troškova između povezanih osoba
rrif - 9.2019, str. 104
Odgoda izvršenja poreznog rješenja u poreznom nadzoru
rrif - 9.2019, str. 106
Nadograđeni pristup elektroničkim uslugama Porezne uprave
rrif - 9.2019, str. 111
Isporuka uz naknadu i nastanak porezne obveze
rrif - 9.2019, str. 117
Prikupljanje revizijskih dokaza
rrif - 9.2019, str. 122
Izmjene MSFI-ja za razdoblje 2018. – 2020. godine
rrif - 9.2019, str. 128
Poboljšanje GDPR-a i PDV u poljoprivredi
rrif - 9.2019, str. 130
Osnivanje obrta i obavljanje slobodnih zanimanja od strane državljana EU-a u RH
rrif - 9.2019, str. 133
Likvidacija – prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
rrif - 9.2019, str. 143
Prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga
rrif - 9.2019, str. 153
Ugovor o radu za rad kod kuće
rrif - 9.2019, str. 157
Elektroničko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
rrif - 9.2019, str. 162
Bolovanje, vrbovanje zaposlenika, službeni put i godišnji odmor
rrif - 9.2019, str. 175
Stjecanje bez osnove u gospodarskom poslovanju
rrif - 9.2019, str. 182
Poslovna tajna u sustavu javne nabave
rrif - 9.2019, str. 189
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 9.2019, str. 195
Novi propisi
rrif - 9.2019, str. 203
Stručne informacije
rrif - 9.2019, str. 208