Računovodstvo, revizija i financije 9/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Topli obrok, naknada za smještaj i ostali (ne)oporezivi primitci radnika
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Računovodstvo građenja nekretnina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveni praktikum – prodaja dugotrajne imovine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obveza revizije za 2019. godinu i izbor revizora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Knjigovodstveni servisi i digitalna transformacija
Autor: Doc. dr. sc. Igor PIHIR
Izvješće o transakcijama s povezanim osobama društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Aktualna pitanja iz prakse
Obdarivanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Darovanje i pravo radnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Isplatna lista plaće i naknade plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ustupanje radnika u povezano društvo sa sjedištem u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada plaće za vrijeme dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Posebnosti u oporezivanju trostranog posla
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sporazumi o podjeli troškova između povezanih osoba
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Odgoda izvršenja poreznog rješenja u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Nadograđeni pristup elektroničkim uslugama Porezne uprave
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Isporuka uz naknadu i nastanak porezne obveze
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Prikupljanje revizijskih dokaza
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ivan RASPUDIĆ
Izmjene MSFI-ja za razdoblje 2018. – 2020. godine
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Poboljšanje GDPR-a i PDV u poljoprivredi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Osnivanje obrta i obavljanje slobodnih zanimanja od strane državljana EU-a u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Likvidacija – prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga
Autor: Jasenka GLEĐA, dipl. iur.
Ugovor o radu za rad kod kuće
Autori: Anja JURŠETIĆ , mag. iur.
Ivan VIDAS , struč. spec. oec.
Elektroničko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Bolovanje, vrbovanje zaposlenika, službeni put i godišnji odmor
Stjecanje bez osnove u gospodarskom poslovanju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Poslovna tajna u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.