Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 101,70 kn
E-izdanje 79,10 kn
Uvodnik
rrif - 1.2020, str. 15
Osobni automobili vrijednosti iznad 400.000,00 kn
rrif - 1.2020, str. 19
Porez na dobitak
rrif - 1.2020, str. 27
Otpis potraživanja za prihode te otpis obveze
rrif - 1.2020, str. 30
Plaće u 2020. godini
rrif - 1.2020, str. 32
Minimalna plaća u 2020. godini
rrif - 1.2020, str. 48
Uvid u iskorišteni osobni odbitak i u isplaćene neoporezive primitke
rrif - 1.2020, str. 54
Primitci i osiguranje članova uprave i likvidatora u 2020. godini
rrif - 1.2020, str. 56
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH
rrif - 1.2020, str. 67
Prijava dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu
rrif - 1.2020, str. 72
Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
rrif - 1.2020, str. 77
Prodaja dobara EU-ovih poreznih obveznika na sajmovima u RH i Sloveniji s motrišta PDV-a
rrif - 1.2020, str. 88
Isporuke u nizu prema novim odredbama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
rrif - 1.2020, str. 94
Porez po tonaži broda za 2019. godinu
rrif - 1.2020, str. 102
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2020. godini
rrif - 1.2020, str. 107
Iskazivanje inozemnih dohodaka na Obrascu INO-DOH
rrif - 1.2020, str. 110
PDV u e-trgovini i porezna reforma u Sloveniji
rrif - 1.2020, str. 122
Stručne informacije
rrif - 1.2020, str. 125