Računovodstvo, revizija i financije 1/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Osobni automobili vrijednosti iznad 400.000,00 kn
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Otpis potraživanja za prihode te otpis obveze
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Plaće u 2020. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Minimalna plaća u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Uvid u iskorišteni osobni odbitak i u isplaćene neoporezive primitke
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Primitci i osiguranje članova uprave i likvidatora u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prodaja dobara EU-ovih poreznih obveznika na sajmovima u RH i Sloveniji s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Isporuke u nizu prema novim odredbama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Porez po tonaži broda za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2020. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iskazivanje inozemnih dohodaka na Obrascu INO-DOH
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
PDV u e-trgovini i porezna reforma u Sloveniji
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.