Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 90,40 kn
E-izdanje 79,10 kn
Uvodnik
rrif - 10.2020, str. 19
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) od rujna do prosinca 2020. godine – mikropoduzetnici
rrif - 10.2020, str. 23
Potpora za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od rujna do prosinca 2020. godine – za određene djelatnosti
rrif - 10.2020, str. 30
Testiranje na COVID-19 nije plaća zaposlenika od 19. rujna
rrif - 10.2020, str. 36
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
rrif - 10.2020, str. 37
Proračunska kontrola kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti
rrif - 10.2020, str. 44
Računovodstvo rabljenog materijala i otpada
rrif - 10.2020, str. 50
Računovodstvo troškova smještaja radnika
rrif - 10.2020, str. 60
Nabava poljoprivrednog zemljišta
rrif - 10.2020, str. 65
Praktična primjena privremene operativne olakšice u izmijenjenome MSFI-ju 16
rrif - 10.2020, str. 68
Pogrešna doznaka i jamstva
rrif - 10.2020, str. 74
Darovana dugotrajna imovina i stvari koje nisu imovina
rrif - 10.2020, str. 75
Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji
rrif - 10.2020, str. 77
Novosti za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom (plaćanje naknade i poticajne mjere)
rrif - 10.2020, str. 83
Olakšice poslodavcima kada zaposle osobu bez prethodnog mirovinskog staža i osobe mlađe od 30 godina
rrif - 10.2020, str. 88
Prestanak moratorija provedbe ovrhe na plaći – kako dalje
rrif - 10.2020, str. 96
Isplata stipendija i potpora za školovanje
rrif - 10.2020, str. 98
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima
rrif - 10.2020, str. 108
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
rrif - 10.2020, str. 120
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
rrif - 10.2020, str. 127
Porezno motrište „lažnih“ trostranih poslova
rrif - 10.2020, str. 142
Prijenos robe u drugu državu članicu i pravo stranoga poreznog obveznika na povrat PDV-a
rrif - 10.2020, str. 150
Opskrba sirovinama i trgovanje na Euromediteranu
rrif - 10.2020, str. 155
Osnivanje i obveze turističke agencije
rrif - 10.2020, str. 157
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio
rrif - 10.2020, str. 164
Donesen je novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
rrif - 10.2020, str. 171
Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid
rrif - 10.2020, str. 181
Poslovanje zaklada
rrif - 10.2020, str. 188
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a u drugom tromjesečju 2020. godine
rrif - 10.2020, str. 197
Novi propisi
rrif - 10.2020, str. 202
Stručne informacije
rrif - 10.2020, str. 208