Računovodstvo, revizija i financije 10/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) od rujna do prosinca 2020. godine – mikropoduzetnici
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od rujna do prosinca 2020. godine – za određene djelatnosti
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Testiranje na COVID-19 nije plaća zaposlenika od 19. rujna
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Proračunska kontrola kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo rabljenog materijala i otpada
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo troškova smještaja radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Nabava poljoprivrednog zemljišta
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.
Praktična primjena privremene operativne olakšice u izmijenjenome MSFI-ju 16
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Pogrešna doznaka i jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Darovana dugotrajna imovina i stvari koje nisu imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom (plaćanje naknade i poticajne mjere)
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Olakšice poslodavcima kada zaposle osobu bez prethodnog mirovinskog staža i osobe mlađe od 30 godina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prestanak moratorija provedbe ovrhe na plaći – kako dalje
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Isplata stipendija i potpora za školovanje
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezno motrište „lažnih“ trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prijenos robe u drugu državu članicu i pravo stranoga poreznog obveznika na povrat PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Opskrba sirovinama i trgovanje na Euromediteranu
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Osnivanje i obveze turističke agencije
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.
Donesen je novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Poslovanje zaklada
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Tomislav KRSTIČEVIĆ , student RRiF Visoke škole za financijski menadžment
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a u drugom tromjesečju 2020. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.