Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 90,40 kn
E-izdanje 79,10 kn
Uvodnik
rrif - 11.2020, str. 21
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za razdoblje od listopada do prosinca 2020. godine
rrif - 11.2020, str. 25
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena – promjene od 1. listopada 2020. godine
rrif - 11.2020, str. 33
Računovodstvo nabave i otpisa sitnog inventara
rrif - 11.2020, str. 43
Promjene u računovodstvu glede poticaja kupcima prema MSFI-ju 15 i oporezivanje darova
rrif - 11.2020, str. 49
Računovodstvo otpisa i usklađenja obveza
rrif - 11.2020, str. 57
Otkup otpada od građana
rrif - 11.2020, str. 64
Što donose izmjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja od 2021. godine
rrif - 11.2020, str. 70
Računi u poslovanju poduzetnika
rrif - 11.2020, str. 72
Depozit i prijenos dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava
rrif - 11.2020, str. 81
Prijenos dugotrajne imovine i prestanak priznavanja imovine
rrif - 11.2020, str. 84
JOPPD u slučaju spajanja i pripajanja poslodavca
rrif - 11.2020, str. 86
Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a
rrif - 11.2020, str. 88
Posebnosti PDV-a kod malih poreznih obveznika
rrif - 11.2020, str. 99
Priprema za prijavu poreza na dobitak za 2020. godinu
rrif - 11.2020, str. 112
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR)
rrif - 11.2020, str. 115
Turistička pristojba i članarina u uvjetima posebnih okolnosti za iznajmljivače
rrif - 11.2020, str. 120
Oporezivanje honorara od autorskih i umjetničkih djela
rrif - 11.2020, str. 123
Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja
rrif - 11.2020, str. 132
Strane fizičke osobe kao stjecatelji nekretnina u Republici Hrvatskoj
rrif - 11.2020, str. 139
Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa
rrif - 11.2020, str. 146
Ispravak odbitka pretporeza
rrif - 11.2020, str. 151
Stručno usavršavanje ovlaštenih revizora u 2020. godini
rrif - 11.2020, str. 157
Prezentiranje financijskih izvještaja
rrif - 11.2020, str. 162
Pad prihoda od PDV-a i sniženje poreza na dobitak
rrif - 11.2020, str. 166
Što banke gledaju kada se traži kredit
rrif - 11.2020, str. 168
Kako se poduzetnici mogu pripremiti za nadolazeću financijsku krizu
rrif - 11.2020, str. 178
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti i podnošenje novih izvješća za 2020. godinu
rrif - 11.2020, str. 183
Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos
rrif - 11.2020, str. 197
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – II. dio
rrif - 11.2020, str. 202
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
rrif - 11.2020, str. 208
Odustanak od likvidacije
rrif - 11.2020, str. 215
Stagnacija gospodarskih kretanja i u III. kvartalu u Hrvatskoj i zemljama EU-a
rrif - 11.2020, str. 219
Novi propisi
rrif - 11.2020, str. 223
Stručne informacije
rrif - 11.2020, str. 227