Računovodstvo, revizija i financije 11/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof., ovl. rač. i ovl. rev.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za razdoblje od listopada do prosinca 2020. godine
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena – promjene od 1. listopada 2020. godine
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Računovodstvo nabave i otpisa sitnog inventara
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Promjene u računovodstvu glede poticaja kupcima prema MSFI-ju 15 i oporezivanje darova
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo otpisa i usklađenja obveza
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Otkup otpada od građana
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Što donose izmjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja od 2021. godine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računi u poslovanju poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Depozit i prijenos dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Prijenos dugotrajne imovine i prestanak priznavanja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
JOPPD u slučaju spajanja i pripajanja poslodavca
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebnosti PDV-a kod malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Priprema za prijavu poreza na dobitak za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR)
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Turistička pristojba i članarina u uvjetima posebnih okolnosti za iznajmljivače
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Oporezivanje honorara od autorskih i umjetničkih djela
Autor: Krešimir ŠOJAT , struč. spec. oec.
Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.
Strane fizičke osobe kao stjecatelji nekretnina u Republici Hrvatskoj
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ispravak odbitka pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Stručno usavršavanje ovlaštenih revizora u 2020. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Pad prihoda od PDV-a i sniženje poreza na dobitak
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Što banke gledaju kada se traži kredit
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Kako se poduzetnici mogu pripremiti za nadolazeću financijsku krizu
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti i podnošenje novih izvješća za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – II. dio
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Odustanak od likvidacije
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Stagnacija gospodarskih kretanja i u III. kvartalu u Hrvatskoj i zemljama EU-a
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.