Računovodstvo, revizija i financije 12/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Pregled promjena u poreznim zakonima u 2021. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Što donosi Konačni prijedlog Zakona o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Naknadni popusti s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo rezerviranja
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja za troškove zaposlenika
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Troškovi promidžbe i reprezentacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada troškova zbog nastalog manjka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Odobreni kredit i krađa imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Nadoknada troškova volonterima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Otpis potraživanja i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji obračun poreza i prireza iz plaće za 2020. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Troškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti i testiranja na COVID-19
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Rodiljni i roditeljski dopust u slučaju uzastopnih trudnoća
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2020. godinu – „dohodaši“ i „dobitaši“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Tko i kada treba ući u sustav PDV-a – obveze pri ulasku
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obveze pri izlasku iz sustava PDV-a 1. siječnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Kapitalni dobitci ostvareni u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno motrište troškova putovanja u okviru programa EU-a
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Otpisi potraživanja kod kreditnih institucija
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Odluke o lokalnim porezima – zakonski preduvjeti za njihovu zakonitost
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Ispravak odbitka PDV-a (II. dio)
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Predložene izmjene MRS-a 1
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Revizori nadziru potpore iz EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sanacijski okvir financijskih institucija
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Bankarski krediti za potrošače
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2021. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Plaćanje turističke pristojbe za 2021. godinu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Prodaja na malo i uporaba pirotehničkih sredstava za zabavu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Obnova poslovnih prostora, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.
Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Specifičnosti neispunjavanja obveza iz radnog odnosa u uvjetima pandemije
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sklapanje ugovora putem sredstava daljinske komunikacije („na daljinu“)
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.
Gospodarska kretanja pod utjecajem pandemije u Hrvatskoj i zemljama EU-a
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.