Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 101,70 kn
Web izdanje 79,10 kn
Uvodnik
rrif - 12.2020, str. 13
Pregled promjena u poreznim zakonima u 2021. godini
rrif - 12.2020, str. 18
Što donosi Konačni prijedlog Zakona o strancima
rrif - 12.2020, str. 24
Naknadni popusti s računovodstvenog i poreznog motrišta
rrif - 12.2020, str. 27
Računovodstvo rezerviranja
rrif - 12.2020, str. 39
Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja za troškove zaposlenika
rrif - 12.2020, str. 47
Troškovi promidžbe i reprezentacije
rrif - 12.2020, str. 53
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2020. godinu
rrif - 12.2020, str. 64
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
rrif - 12.2020, str. 75
Naknada troškova zbog nastalog manjka
rrif - 12.2020, str. 87
Odobreni kredit i krađa imovine
rrif - 12.2020, str. 90
Nadoknada troškova volonterima
rrif - 12.2020, str. 93
Otpis potraživanja i nerecipročni prihodi
rrif - 12.2020, str. 102
Godišnji obračun poreza i prireza iz plaće za 2020. godinu
rrif - 12.2020, str. 104
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
rrif - 12.2020, str. 114
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
rrif - 12.2020, str. 122
Troškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti i testiranja na COVID-19
rrif - 12.2020, str. 131
Rodiljni i roditeljski dopust u slučaju uzastopnih trudnoća
rrif - 12.2020, str. 134
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2020. godinu – „dohodaši“ i „dobitaši“
rrif - 12.2020, str. 138
Tko i kada treba ući u sustav PDV-a – obveze pri ulasku
rrif - 12.2020, str. 158
Obveze pri izlasku iz sustava PDV-a 1. siječnja 2021. godine
rrif - 12.2020, str. 172
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
rrif - 12.2020, str. 181
Kapitalni dobitci ostvareni u 2020. godini
rrif - 12.2020, str. 188
Porezno motrište troškova putovanja u okviru programa EU-a
rrif - 12.2020, str. 202
Otpisi potraživanja kod kreditnih institucija
rrif - 12.2020, str. 209
Odluke o lokalnim porezima – zakonski preduvjeti za njihovu zakonitost
rrif - 12.2020, str. 210
Ispravak odbitka PDV-a (II. dio)
rrif - 12.2020, str. 215
Predložene izmjene MRS-a 1
rrif - 12.2020, str. 220
Revizori nadziru potpore iz EU-a
rrif - 12.2020, str. 223
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
rrif - 12.2020, str. 225
Sanacijski okvir financijskih institucija
rrif - 12.2020, str. 238
Bankarski krediti za potrošače
rrif - 12.2020, str. 241
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
rrif - 12.2020, str. 245
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2021. godini
rrif - 12.2020, str. 252
Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima
rrif - 12.2020, str. 256
Plaćanje turističke pristojbe za 2021. godinu
rrif - 12.2020, str. 265
Prodaja na malo i uporaba pirotehničkih sredstava za zabavu
rrif - 12.2020, str. 286
Obnova poslovnih prostora, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom
rrif - 12.2020, str. 294
Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom
rrif - 12.2020, str. 296
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
rrif - 12.2020, str. 302
Specifičnosti neispunjavanja obveza iz radnog odnosa u uvjetima pandemije
rrif - 12.2020, str. 306
Sklapanje ugovora putem sredstava daljinske komunikacije („na daljinu“)
rrif - 12.2020, str. 312
Gospodarska kretanja pod utjecajem pandemije u Hrvatskoj i zemljama EU-a
rrif - 12.2020, str. 319
Novi propisi
rrif - 12.2020, str. 323
Stručne informacije
rrif - 12.2020, str. 328