Računovodstvo, revizija i financije 2/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , zamjenik glavne urednice
Financijska i porezna izvješća za prestanak društva bez likvidacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo troškova održavanja nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Knjigovodstvene isprave u poslovanju poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Darivanje imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sufinanciranje i darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ovrha na plaći u 2020. – novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Primjena poreznog oslobođenja iz čl. 39. Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine na sve poduzetnike – neovisno o pravnom obliku
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Novosti vezane uz oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Kapitalni dobitci ostvareni u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Obveznici i način plaćanja članarine turističkim zajednicama prema novom Zakonu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Predaja Obrasca OPZ-STAT-1
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Financijski lizing s motrišta oporezivanja PDV-om
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Oporezivanje kriptovaluta porezom na dohodak
Autori: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Novosti u trošarinskim propisima u 2020. godini
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2019. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2019. godinu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
IASB-ov Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Niže naknade za platne transakcije i digitalni porez
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Zatezne kamate i kamate između poveznih osoba od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika
Autor: Antonija DUVNJAK , dipl. oec.
Kako showrooming utječe na financijski rezultat trgovca
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Godišnja prijave o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novele Zakona o obrtu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rad državljana trećih zemalja u RH u 2020. godini – prijelazni režim i Nacrt prijedloga novog Zakona o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Pravo na mirovinu od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Ponuda i prihvat ponude
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Donesen je novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Novosti kod ustanova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Bankrot slovenskog Adria Airwaysa i gubitci Croatia Airlinesa
Autor: Mag. Ivan SIMIČ