Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 101,70 kn
E-izdanje 79,10 kn
Uvodnik
rrif - 2.2020, str. 9
Financijska i porezna izvješća za prestanak društva bez likvidacije
rrif - 2.2020, str. 13
Računovodstvo troškova održavanja nekretnina
rrif - 2.2020, str. 22
Knjigovodstvene isprave u poslovanju poduzetnika
rrif - 2.2020, str. 28
Darivanje imovine
rrif - 2.2020, str. 34
Sufinanciranje i darivanje
rrif - 2.2020, str. 36
Ovrha na plaći u 2020. – novosti
rrif - 2.2020, str. 39
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
rrif - 2.2020, str. 44
Primjena poreznog oslobođenja iz čl. 39. Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine na sve poduzetnike – neovisno o pravnom obliku
rrif - 2.2020, str. 53
Novosti vezane uz oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
rrif - 2.2020, str. 63
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2019. godinu
rrif - 2.2020, str. 71
Kapitalni dobitci ostvareni u 2019. godini
rrif - 2.2020, str. 88
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima
rrif - 2.2020, str. 101
Obveznici i način plaćanja članarine turističkim zajednicama prema novom Zakonu
rrif - 2.2020, str. 110
Predaja Obrasca OPZ-STAT-1
rrif - 2.2020, str. 114
Financijski lizing s motrišta oporezivanja PDV-om
rrif - 2.2020, str. 118
Oporezivanje kriptovaluta porezom na dohodak
rrif - 2.2020, str. 123
Novosti u trošarinskim propisima u 2020. godini
rrif - 2.2020, str. 131
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2019. godinu
rrif - 2.2020, str. 137
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2019. godinu
rrif - 2.2020, str. 148
IASB-ov Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja
rrif - 2.2020, str. 159
Niže naknade za platne transakcije i digitalni porez
rrif - 2.2020, str. 164
Zatezne kamate i kamate između poveznih osoba od 1. siječnja 2020. godine
rrif - 2.2020, str. 166
Izmjene i dopune Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika
rrif - 2.2020, str. 170
Kako showrooming utječe na financijski rezultat trgovca
rrif - 2.2020, str. 171
Godišnja prijave o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
rrif - 2.2020, str. 175
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
rrif - 2.2020, str. 180
Novele Zakona o obrtu
rrif - 2.2020, str. 187
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
rrif - 2.2020, str. 190
Rad državljana trećih zemalja u RH u 2020. godini – prijelazni režim i Nacrt prijedloga novog Zakona o strancima
rrif - 2.2020, str. 198
Pravo na mirovinu od 1. siječnja 2020. godine
rrif - 2.2020, str. 206
Ponuda i prihvat ponude
rrif - 2.2020, str. 213
Donesen je novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
rrif - 2.2020, str. 220
Novosti kod ustanova
rrif - 2.2020, str. 224
Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu u neprofitnom računovodstvu
rrif - 2.2020, str. 227
Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave
rrif - 2.2020, str. 236
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 2.2020, str. 245
Novi propisi
rrif - 2.2020, str. 253
Bankrot slovenskog Adria Airwaysa i gubitci Croatia Airlinesa
rrif - 2.2020, str. 268
Stručne informacije
rrif - 2.2020, str. 272