Računovodstvo, revizija i financije 3/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Odgođeni porez na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo izmjena ugovora o najmu – MSFI 16
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću – aktualnosti
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Specifičnosti u poslovanju komunalnih društava
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse
Prijeboj i osnivanje ustanove
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Zamjena i naplata potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Neoporezive premije osiguranja u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Plaće radnika u diplomatskim predstavništvima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Građevinske usluge u okviru održavanja
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Svjetski trendovi u oporezivanju digitalne ekonomije
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Vjerno prezentiranje u Koncepcijskom okviru komentara menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Troškovi izobrazbe zaposlenika nastalih ispunjavanjem ugovora s kupcem prema MSFI 15
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Internetska trgovina i digitalni porez
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Način i uvjeti obavljanja internetske prodaje
Autor: Mirjana ŠČAPEC , dipl. oec.
Fiksna naknada u cijeni komunalnog otpada
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Fiskalizacija pratećih dokumenata
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Likvidatori – radno-pravno i porezno-doprinosno motrište
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Asignacija (uputa) u praksi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Potpore iz EU-a u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Inspekcijski nadzor turističkih inspektora kod neprofitnih organizacija
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.