Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 90,40 kn
E-izdanje 79,10 kn
Uvodnik
rrif - 4.2020, str. 7
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i obračun plaće
rrif - 4.2020, str. 11
Mjere Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa
rrif - 4.2020, str. 17
Mogućnost odgode poreznih obveza
rrif - 4.2020, str. 21
Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji
rrif - 4.2020, str. 23
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju
rrif - 4.2020, str. 30
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
rrif - 4.2020, str. 39
Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave
rrif - 4.2020, str. 42
Ispravak računovodstvenih pogrešaka
rrif - 4.2020, str. 57
Vrijednost u upotrebi kao izračun nadoknadive vrijednosti
rrif - 4.2020, str. 66
Nabava i uporaba drugih sredstava za osobni prijevoz
rrif - 4.2020, str. 73
Računovodstvo otkupa vlastitih poslovnih udjela
rrif - 4.2020, str. 79
Izravno plaćanje u javnoj nabavi i ispravak pogrešnog knjiženja
rrif - 4.2020, str. 84
Zamjena i uvećanje financijske imovine
rrif - 4.2020, str. 86
Radnici izaslani na rad u druge države
rrif - 4.2020, str. 88
Novi uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a od 1. siječnja 2020. godine
rrif - 4.2020, str. 98
Nova pravila vezana uz premještanje dobara unutar EU-a
rrif - 4.2020, str. 116
Isplate s osnove udjela u dobitku u tuzemstvu
rrif - 4.2020, str. 130
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
rrif - 4.2020, str. 141
Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Japan
rrif - 4.2020, str. 155
Izuzeće od plaćanja PDV-a pri izvozu i obračun PDV-a pri uvozu
rrif - 4.2020, str. 164
Vlasništvo kriptovaluta
rrif - 4.2020, str. 171
Podiže se prag oporezivanja za PDV
rrif - 4.2020, str. 172
Izbor lizinga kao načina financiranja
rrif - 4.2020, str. 174
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću
rrif - 4.2020, str. 185
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
rrif - 4.2020, str. 191
Privremeni i povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi
rrif - 4.2020, str. 198
KEUB – evidencija proizvodnje brašna i pekarskih proizvoda prema novom Pravilniku
rrif - 4.2020, str. 203
Obveze poslodavca u slučaju smrti radnika
rrif - 4.2020, str. 213
Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari
rrif - 4.2020, str. 223
Ugostiteljska djelatnost u neprofitnim pravnim osobama
rrif - 4.2020, str. 228
Usluge primljene iz inozemstva
rrif - 4.2020, str. 239
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
rrif - 4.2020, str. 246
Novi propisi
rrif - 4.2020, str. 256
Upornost i nezakonitost
rrif - 4.2020, str. 260
Stručne informacije
rrif - 4.2020, str. 264