Računovodstvo, revizija i financije 4/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i obračun plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Mjere Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mogućnost odgode poreznih obveza
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Ispravak računovodstvenih pogrešaka
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Vrijednost u upotrebi kao izračun nadoknadive vrijednosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Nabava i uporaba drugih sredstava za osobni prijevoz
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstvo otkupa vlastitih poslovnih udjela
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izravno plaćanje u javnoj nabavi i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Zamjena i uvećanje financijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Radnici izaslani na rad u druge države
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Nova pravila vezana uz premještanje dobara unutar EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Isplate s osnove udjela u dobitku u tuzemstvu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Japan
Autori: Andreja SERTIĆ TOMIČEK , univ. spec. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Izuzeće od plaćanja PDV-a pri izvozu i obračun PDV-a pri uvozu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Vlasništvo kriptovaluta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Podiže se prag oporezivanja za PDV
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izbor lizinga kao načina financiranja
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Privremeni i povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
KEUB – evidencija proizvodnje brašna i pekarskih proizvoda prema novom Pravilniku
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Obveze poslodavca u slučaju smrti radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.
Ugostiteljska djelatnost u neprofitnim pravnim osobama
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Usluge primljene iz inozemstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Upornost i nezakonitost
Autor: Mag. Ivan SIMIČ