Računovodstvo, revizija i financije 5/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Teo JAŠIĆ
Novi rokovi za podnošenje prijave poreza na dobitak i predaju GFI-ja u uvjetima posebnih okolnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a i druge novosti u PDV-u prema Pravilniku o OPZ-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oslobođenje od plaćanja poreznih obveza
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mjere pomoći u sustavu sporta u vezi s koronavirusom COVID-19
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Program Vlade Republike Hrvatske za reaktiviranje gospodarstva
Internetska trgovina s poreznog i računovodstvenog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Knjigovodstvena evidencija potpore za očuvanje radnih mjesta te oslobođenja i odgode poreznih obveza
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Knjigovodstvo troškova obnove oštećenih građevinskih objekata
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Troškovi održavanja postrojenja i opreme
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dugoročna potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit i vrijednosno usklađenje tih potraživanja u doba krize
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Primljene donacije – darovi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Humanitarna pomoć i neprihvatljivi troškovi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Obračun plaće u nepunom radnom vremenu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba
Autor: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Nadoknada za prijevoz na posao i s posla u doba koronavirusa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Rodiljni i roditeljski dopust i naknade zaposlenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplata otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – Tiskanica MPP-1
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Prodaja dobara na daljinu unutar država članica EU-a s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oporezivanje elektronički obavljenih usluga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Donacije – darovi i porezi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Novosti kod obračuna naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Izuzetci od plaćanja PDV-a kod pružanja usluga medicinske skrbi
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
COVID-19 – privremeno ukidanje carina i PDV-a na medicinsku opremu na razini EU-a
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Utjecaj pandemije COVID-19 na izvještavanje i reviziju financijskih izvještaja
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Računovodstvo očekivanih kreditnih gubitaka izazvanih pandemijom COVID-19
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Pomoći gospodarstvu zbog pandemije virusa COVID-19
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Iznimne mjere kontrole cijena
Autor: Mirjana ŠČAPEC , dipl. oec.
Praktični primjeri redovitog otkaza ugovora o radu
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Viša sila i nužda u ugovornim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Humanitarna pomoć – stalno prikupljanje i akcije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik