Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 90,40 kn
E-izdanje 79,10 kn
Uvodnik
rrif - 6.2020, str. 9
Aktualnosti u vezi s potporama za očuvanje radnih mjesta
rrif - 6.2020, str. 13
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
rrif - 6.2020, str. 17
Lažiranja financijskih izvještaja u praksi tvrtke „Crazy Eddie” i forenzično računovodstvo
rrif - 6.2020, str. 19
Računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica
rrif - 6.2020, str. 28
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
rrif - 6.2020, str. 33
Smanjenje temeljnog kapitala i isplata reinvestiranog dobitka
rrif - 6.2020, str. 39
Konsolidacija financijskih izvješća za 2019. godinu
rrif - 6.2020, str. 47
Nabava osobnih automobila u tuzemstvu
rrif - 6.2020, str. 64
Primljene kratkoročne pozajmice i ispravak vrijednosti potraživanja
rrif - 6.2020, str. 71
Potpora za očuvanje radnih mjesta i zakup poslovnog prostora
rrif - 6.2020, str. 76
Moratorij s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
rrif - 6.2020, str. 78
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
rrif - 6.2020, str. 80
Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
rrif - 6.2020, str. 88
Oslobođenja u sustavu PDV-a
rrif - 6.2020, str. 97
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe
rrif - 6.2020, str. 120
Trošarinsko postupanje s nedenaturiranim, denaturiranim i djelomično nedenaturiranim etilnim alkoholom
rrif - 6.2020, str. 128
Porezni položaj isporuka nekretnina
rrif - 6.2020, str. 137
Revizija godišnjih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga
rrif - 6.2020, str. 142
Transakcija prodaje i povratnog najma dugotrajne materijalne imovine prema MSFI-ju 16 – Najmovi
rrif - 6.2020, str. 148
Gospodarske potpore zbog koronakrize
rrif - 6.2020, str. 150
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
rrif - 6.2020, str. 152
Raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu u uvjetima izvanrednih i posebnih okolnosti
rrif - 6.2020, str. 158
Sezonski radnici – ugovor o radu i obračun plaće
rrif - 6.2020, str. 163
Aktualna pitanja glede godišnjeg odmora u 2020. godini
rrif - 6.2020, str. 176
Potres, prekid rada i osiguranje od rizika
rrif - 6.2020, str. 181
Pružanje usluga strancima
rrif - 6.2020, str. 187
Referencije gospodarskog subjekta u postupcima javne nabave
rrif - 6.2020, str. 191
Negativni učinci bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a
rrif - 6.2020, str. 200
Novi propisi
rrif - 6.2020, str. 201
Stručne informacije
rrif - 6.2020, str. 208