Računovodstvo, revizija i financije 6/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , zamjenik glavne urednice
Aktualnosti u vezi s potporama za očuvanje radnih mjesta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Lažiranja financijskih izvještaja u praksi tvrtke „Crazy Eddie” i forenzično računovodstvo
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Smanjenje temeljnog kapitala i isplata reinvestiranog dobitka
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Konsolidacija financijskih izvješća za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Nabava osobnih automobila u tuzemstvu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Primljene kratkoročne pozajmice i ispravak vrijednosti potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Potpora za očuvanje radnih mjesta i zakup poslovnog prostora
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Moratorij s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oslobođenja u sustavu PDV-a
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Trošarinsko postupanje s nedenaturiranim, denaturiranim i djelomično nedenaturiranim etilnim alkoholom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Porezni položaj isporuka nekretnina
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Revizija godišnjih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Transakcija prodaje i povratnog najma dugotrajne materijalne imovine prema MSFI-ju 16 – Najmovi
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Gospodarske potpore zbog koronakrize
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu u uvjetima izvanrednih i posebnih okolnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sezonski radnici – ugovor o radu i obračun plaće
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Aktualna pitanja glede godišnjeg odmora u 2020. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Potres, prekid rada i osiguranje od rizika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
Pružanje usluga strancima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Referencije gospodarskog subjekta u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Negativni učinci bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.