Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 90,40 kn
E-izdanje 79,10 kn
Uvodnik
rrif - 7.2020, str. 7
Isplata dobitka članovima društava s ograničenom odgovornosti
rrif - 7.2020, str. 11
Troškovi uporabe osobnih automobila
rrif - 7.2020, str. 21
Povećanje temeljnog kapitala u d.o.o.-u i j.d.o.o.-u
rrif - 7.2020, str. 29
Odgovori na pitanja iz prakse
rrif - 7.2020, str. 34
Otpust duga i prijenosi – donosi nefinancijske imovine
rrif - 7.2020, str. 41
Studentski ugovori i naknade mobiliziranih osoba
rrif - 7.2020, str. 44
Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor
rrif - 7.2020, str. 46
Primitci u naravi s osnove uporabe sredstava za osobni prijevoz za privatne potrebe
rrif - 7.2020, str. 50
Kontrolni postupci pri obradi prijave poreza na dobitak za 2019. godinu
rrif - 7.2020, str. 59
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (I. dio)
rrif - 7.2020, str. 69
Porezno motrište izdavanja računa u zemljama članicama EU-a
rrif - 7.2020, str. 83
Porezni položaj dividenda i udjela u dobitku koje ostvaruju fizičke osobe u inozemstvu
rrif - 7.2020, str. 93
Porezni položaj usluge održavanja seminara
rrif - 7.2020, str. 99
Troškovi izrade web-stranice poduzeća
rrif - 7.2020, str. 104
Novac za program oporavka i odgoda novih poreza
rrif - 7.2020, str. 105
Ponzijeva prijevarna shema i financijske piramide: jučer, danas i sutra
rrif - 7.2020, str. 107
Skraćeno radno vrijeme u EU-u
rrif - 7.2020, str. 119
Sadašnji trenutak deviznog poslovanja
rrif - 7.2020, str. 124
Primitci od potpora kod samostalnih djelatnosti
rrif - 7.2020, str. 131
Reklamacije potrošača
rrif - 7.2020, str. 136
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – produženo osiguranje
rrif - 7.2020, str. 143
Skraćeni rad – koncept u Njemačkoj
rrif - 7.2020, str. 149
Solidarni dužnici, jamci i njihovi vjerovnici u stečajnom postupku
rrif - 7.2020, str. 154
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije
rrif - 7.2020, str. 157
Financiranje izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
rrif - 7.2020, str. 162
Interni akt neprofitne organizacije
rrif - 7.2020, str. 170
Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a
rrif - 7.2020, str. 176
Stručne informacije
rrif - 7.2020, str. 179
Novi propisi
rrif - 7.2020, str. 181