Računovodstvo, revizija i financije 7/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplata dobitka članovima društava s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Troškovi uporabe osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Povećanje temeljnog kapitala u d.o.o.-u i j.d.o.o.-u
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Odgovori na pitanja iz prakse
Otpust duga i prijenosi – donosi nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Studentski ugovori i naknade mobiliziranih osoba
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Primitci u naravi s osnove uporabe sredstava za osobni prijevoz za privatne potrebe
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrolni postupci pri obradi prijave poreza na dobitak za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezno motrište izdavanja računa u zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezni položaj dividenda i udjela u dobitku koje ostvaruju fizičke osobe u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj usluge održavanja seminara
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Troškovi izrade web-stranice poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novac za program oporavka i odgoda novih poreza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Ponzijeva prijevarna shema i financijske piramide: jučer, danas i sutra
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Skraćeno radno vrijeme u EU-u
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sadašnji trenutak deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Primitci od potpora kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Reklamacije potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – produženo osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Skraćeni rad – koncept u Njemačkoj
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Solidarni dužnici, jamci i njihovi vjerovnici u stečajnom postupku
Autor: Mladen ŠIMUNDIĆ , dipl. iur.
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Financiranje izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
Autor: Maja ŽERAVICA , mag. oec.
Interni akt neprofitne organizacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.