Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 90,40 kn
E-izdanje 79,10 kn
Uvodnik
rrif - 8.2020, str. 9
Potpora za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz 2020. godine
rrif - 8.2020, str. 13
Potpora za očuvanje radnih mjesta za srpanj 2020. godine – mikropoduzetnici
rrif - 8.2020, str. 19
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
rrif - 8.2020, str. 25
Menadžersko računovodstvo zaliha i „normalizacija“ financijskog izvještavanja
rrif - 8.2020, str. 33
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva
rrif - 8.2020, str. 41
Računovodstveni, pravni i porezni aspekti spajanja subjekata / poslovanja pod zajedničkom kontrolom
rrif - 8.2020, str. 50
Gubitak s računovodstvenog i poreznog motrišta
rrif - 8.2020, str. 70
Specifičnosti poslovanja autoškole
rrif - 8.2020, str. 74
Dostavna „van“ vozila u imovini poduzetnika
rrif - 8.2020, str. 80
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
rrif - 8.2020, str. 92
Interna realizacija i prodaja prirodnog bogatstva
rrif - 8.2020, str. 97
Pružanje usluga i sitni inventar
rrif - 8.2020, str. 99
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj
rrif - 8.2020, str. 102
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (II. dio)
rrif - 8.2020, str. 110
Podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza
rrif - 8.2020, str. 122
Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnine
rrif - 8.2020, str. 130
Porezni položaj drugog dohotka ostvarenog u inozemstvu
rrif - 8.2020, str. 137
Plaćanje turističke pristojbe za plovila
rrif - 8.2020, str. 144
Porezni položaj transakcija u kontekstu odnosa društva majke i društva kćeri
rrif - 8.2020, str. 148
Dobre i loše strane konjunkturnog paketa – inventura
rrif - 8.2020, str. 151
Njemačka smanjila PDV i reforma cestovnog prijevoza
rrif - 8.2020, str. 152
Računovodstvo po ugovorima o reverzibilnom faktoringu
rrif - 8.2020, str. 155
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. srpnja 2020. godine
rrif - 8.2020, str. 157
Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 8.2020, str. 161
Nepuno radno vrijeme radnika – aktualna pitanja
rrif - 8.2020, str. 167
Prokuristi – aktualna pitanja
rrif - 8.2020, str. 173
Novosti u Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u javnom sektoru
rrif - 8.2020, str. 179
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
rrif - 8.2020, str. 185
Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU-u
rrif - 8.2020, str. 190
Novi propisi
rrif - 8.2020, str. 194
Stručne informacije
rrif - 8.2020, str. 199