Računovodstvo, revizija i financije 8/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz 2020. godine
Autori: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za srpanj 2020. godine – mikropoduzetnici
Autori: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
Autori: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Menadžersko računovodstvo zaliha i „normalizacija“ financijskog izvještavanja
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveni, pravni i porezni aspekti spajanja subjekata / poslovanja pod zajedničkom kontrolom
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Gubitak s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Specifičnosti poslovanja autoškole
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dostavna „van“ vozila u imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Interna realizacija i prodaja prirodnog bogatstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pružanje usluga i sitni inventar
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Maja LENAC , bacc. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj drugog dohotka ostvarenog u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje turističke pristojbe za plovila
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Porezni položaj transakcija u kontekstu odnosa društva majke i društva kćeri
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Dobre i loše strane konjunkturnog paketa – inventura
Autor: Prof. dr. Hartmut SCHWAB
Njemačka smanjila PDV i reforma cestovnog prijevoza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo po ugovorima o reverzibilnom faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. srpnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Nepuno radno vrijeme radnika – aktualna pitanja
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Prokuristi – aktualna pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Novosti u Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u javnom sektoru
Autori: Davor KOZINA, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.