Računovodstvo, revizija i financije 9/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Aktualnosti vezane za potpore koje daje HZZ
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Računovodstvo odgovornosti kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo troškova prehrane radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstveno evidentiranje i praćenje potpora iz EU-a
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Računovodstveno praćenje proizvodnje grožđa i vina
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.
Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dugotrajna nematerijalna imovina
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Izbor revizora i obveza revizije za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse
Kvotno zapošljavanje i uređenje voda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Financiranje i potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Rokovi predaje, ispravci i dopune Obrasca JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezna zastara
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Ustup ili cesija prava na povrat poreza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Pravo na odbitak pretporeza i povrat PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji (izdanje 2020. godine)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Osvrt na MSFI-je za mala i srednje velika poduzeća i usklađivanje s MSFI-jem
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Njemačka i Austrija smanjuju poreze
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izazovi i potencijali restrukturiranja bolnica u Njemačkoj
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Martin HOHMANN , Senior Manager
Dr. André Wortmann, Partner PWC
Poslovanje paušalnog obrta – autoškola
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti za obveznike fiskalizacije
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Upozorenje prije otkaza koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Raskid ugovora voljom stranaka i po sili zakona
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Obveza dostave e-adrese sudskom registru i e-komunikacija
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Menadžment za budućnost
Autori: Dr. sc. Ivica VOLODER
Mr. sc. Danko SUČEVIĆ
Ekonomski najpovoljnija ponuda u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Jezik ponude i prijevod na hrvatski jezik
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Utjecaj COVIDA-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.