Računovodstvo, revizija i financije 1/2021

Web izdanje 8,99
Sretno u 2021. godini! - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Promjene u porezu na dodanu vrijednost u 2021. godini
Autori: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ines TOMIĆ , dipl. oec.
Štefica OŠTREC , ČUNČIĆ
Nove odredbe za potpore u djelatnostima pogođenima koronavirusom – studeni i prosinac 2020. godine
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Blagajničko poslovanje u 2021. godini
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sitni inventar ili dugotrajna nefinancijska imovina i PDV
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Plaće u 2021. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Minimalna plaća u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi na plaći u 2021. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Primitci i osiguranje članova uprave i izvršnih direktora u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika u Obrascu INO-DOH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2021. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Obveza dostavljanja obrasca INO-DOH za isplate drugog dohotka nerezidentima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom za 2020. godinu
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.