Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 214,70 kn
E-izdanje 169,50 kn
Sretno u 2021. godini! - uvodnik
rrif - 1.2021, str. 13
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
rrif - 1.2021, str. 16
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
rrif - 1.2021, str. 20
Promjene u porezu na dodanu vrijednost u 2021. godini
rrif - 1.2021, str. 21
Nove odredbe za potpore u djelatnostima pogođenima koronavirusom – studeni i prosinac 2020. godine
rrif - 1.2021, str. 28
Blagajničko poslovanje u 2021. godini
rrif - 1.2021, str. 37
Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji
rrif - 1.2021, str. 46
Sitni inventar ili dugotrajna nefinancijska imovina i PDV
rrif - 1.2021, str. 52
Porez na dobitak
rrif - 1.2021, str. 55
Plaće u 2021. godini
rrif - 1.2021, str. 57
Minimalna plaća u 2021. godini
rrif - 1.2021, str. 73
Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi na plaći u 2021. godini
rrif - 1.2021, str. 77
Primitci i osiguranje članova uprave i izvršnih direktora u 2021. godini
rrif - 1.2021, str. 85
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika u Obrascu INO-DOH
rrif - 1.2021, str. 98
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2021. godini
rrif - 1.2021, str. 105
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
rrif - 1.2021, str. 109
Obveza dostavljanja obrasca INO-DOH za isplate drugog dohotka nerezidentima
rrif - 1.2021, str. 120
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom za 2020. godinu
rrif - 1.2021, str. 121
Stručne informacije
rrif - 1.2021, str. 128