Računovodstvo, revizija i financije 11/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Živjeti u gradovima
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , zamjenik glavne urednice
Račun
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Računovodstveno i porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo otpisa i usklađenja javnih davanja
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Promjene računovodstvenih procjena
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo tečajnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijsko izvještavanje poduzetnika kojima je poslovna godina različita od kalendarske
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse
Reklasifikacija, preplata i europska sredstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pomoć članovima udruge
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Radnici upućeni na rad u druge države
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaće i doprinosi članova uprave i članova društva iz trećih zemalja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Neisplata otpremnine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Oporezivanje isporuka građevina PPN-om i ovrha nad nekretninama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Utvrđivanje rezidentnosti fizičkih osoba
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Transferne cijene u Republici Hrvatskoj
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Mjesto obavljanja usluge
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR) – do kraja godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Novi način izvještavanja o stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Escrow u platnom prometu
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Referentne kamatne stope (benchmarks) u financijskoj industriji
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Mjenjačko poslovanje u RH i uvođenje eura
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Evidentiranje potpora kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Izuzimanje kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz područja trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Rokovi ispunjenja i ugovor o robno-trgovačkom kreditu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Aktualna pitanja plaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zdravstveno osiguranje nakon Brexita
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje
Autori: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Hana VELAJ, mag. iur.
Zdravstvena zaštita radnika koji rade u državi s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Darovanje motornog vozila i broda
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Jamstva u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Inflacije u zemljama EU-a 3,6 % i Hrvatskoj 3,5 %
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.