Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 180,80 kn
Web izdanje 169,50 kn
Uvodnik - Živjeti u gradovima
rrif - 11.2021, str. 15
Račun
rrif - 11.2021, str. 19
Računovodstveno i porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
rrif - 11.2021, str. 21
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
rrif - 11.2021, str. 28
Računovodstvo otpisa i usklađenja javnih davanja
rrif - 11.2021, str. 36
Promjene računovodstvenih procjena
rrif - 11.2021, str. 41
Računovodstvo tečajnih razlika
rrif - 11.2021, str. 48
Financijsko izvještavanje poduzetnika kojima je poslovna godina različita od kalendarske
rrif - 11.2021, str. 56
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
rrif - 11.2021, str. 60
Odgovori na pitanja iz prakse
rrif - 11.2021, str. 66
Reklasifikacija, preplata i europska sredstva
rrif - 11.2021, str. 72
Pomoć članovima udruge
rrif - 11.2021, str. 74
Radnici upućeni na rad u druge države
rrif - 11.2021, str. 76
Plaće i doprinosi članova uprave i članova društva iz trećih zemalja
rrif - 11.2021, str. 89
Neisplata otpremnine
rrif - 11.2021, str. 94
Oporezivanje isporuka građevina PPN-om i ovrha nad nekretninama
rrif - 11.2021, str. 99
Utvrđivanje rezidentnosti fizičkih osoba
rrif - 11.2021, str. 108
Transferne cijene u Republici Hrvatskoj
rrif - 11.2021, str. 114
Mjesto obavljanja usluge
rrif - 11.2021, str. 126
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR) – do kraja godine
rrif - 11.2021, str. 132
Novi način izvještavanja o stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
rrif - 11.2021, str. 137
Escrow u platnom prometu
rrif - 11.2021, str. 142
Referentne kamatne stope (benchmarks) u financijskoj industriji
rrif - 11.2021, str. 145
Mjenjačko poslovanje u RH i uvođenje eura
rrif - 11.2021, str. 149
Evidentiranje potpora kod samostalnih djelatnosti
rrif - 11.2021, str. 151
Izuzimanje kod samostalnih djelatnosti
rrif - 11.2021, str. 157
Odgovori na pitanja iz područja trgovine
rrif - 11.2021, str. 163
Rokovi ispunjenja i ugovor o robno-trgovačkom kreditu
rrif - 11.2021, str. 171
Aktualna pitanja plaćenog dopusta
rrif - 11.2021, str. 173
Zdravstveno osiguranje nakon Brexita
rrif - 11.2021, str. 178
Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje
rrif - 11.2021, str. 180
Zdravstvena zaštita radnika koji rade u državi s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju
rrif - 11.2021, str. 189
Darovanje motornog vozila i broda
rrif - 11.2021, str. 191
Jamstva u postupcima javne nabave
rrif - 11.2021, str. 194
Inflacije u zemljama EU-a 3,6 % i Hrvatskoj 3,5 %
rrif - 11.2021, str. 201
Novi propisi
rrif - 11.2021, str. 207
Stručne informacije
rrif - 11.2021, str. 213