Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 180,80 kn
E-izdanje 169,50 kn
Uvodnik - Inspiracija
rrif - 12.2021, str. 11
Računovodstveno praćenje očekivanih popusta kod prodaje robe i ugovornih obveza prema MSFI-ju 15
rrif - 12.2021, str. 15
Računovodstvo troškova reprezentacije i promidžbe
rrif - 12.2021, str. 22
Ulaganja u društvo s ograničenom odgovornosti
rrif - 12.2021, str. 32
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2021. godinu
rrif - 12.2021, str. 38
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2021. godinu
rrif - 12.2021, str. 88
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
rrif - 12.2021, str. 96
Kako namiriti troškove poslodavcu za nastale manjkove
rrif - 12.2021, str. 105
Primljeni dar i naplata potraživanja
rrif - 12.2021, str. 109
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i davanje pozajmice
rrif - 12.2021, str. 110
Godišnji obračun poreza i prireza iz plaće za 2021. godinu
rrif - 12.2021, str. 113
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
rrif - 12.2021, str. 122
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
rrif - 12.2021, str. 130
Ulazak – izlazak iz sustava PDV-a u 2022. godini
rrif - 12.2021, str. 139
Posebnosti sastavljanja prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
rrif - 12.2021, str. 148
Kapitalni dobitci ostvareni u 2021. godini
rrif - 12.2021, str. 156
„Klasično“ premještanje dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a
rrif - 12.2021, str. 168
Najavljena reforma međunarodnog oporezivanja (digitalnih) poduzeća od 2023. godine
rrif - 12.2021, str. 175
Obveze revizora kod inventure
rrif - 12.2021, str. 177
Objave uz financijske izvještaje koje bolje odražavaju potrebe investitora
rrif - 12.2021, str. 181
Minimalni porez na dobitak i Basel III o bilančnoj strukturi
rrif - 12.2021, str. 183
Kraj LIBOR-a i nove alternativne referentne kamatne stope na financijskim tržištima
rrif - 12.2021, str. 185
Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca
rrif - 12.2021, str. 190
Priprema za prijavu i podnošenje obrazaca PO-SD i PO-SDZ za 2021. godinu – paušalisti
rrif - 12.2021, str. 202
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima
rrif - 12.2021, str. 212
Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2022. godini – obveze s motrišta PDV-a
rrif - 12.2021, str. 221
Obrt i ovrha
rrif - 12.2021, str. 225
Plaćanje turističke pristojbe u 2022. godini
rrif - 12.2021, str. 228
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
rrif - 12.2021, str. 247
Rad pograničnih radnika iz BiH u RH
rrif - 12.2021, str. 253
Zdravstvena zaštita obitelji radnika iz BiH
rrif - 12.2021, str. 258
Darovanje nekretnina
rrif - 12.2021, str. 261
Likvidator društva s ograničenom odgovornošću – temeljne ovlasti
rrif - 12.2021, str. 265
Rast cijene energije, industrijskih proizvoda i inflacije u trećem kvartalu 2021. godine u Hrvatskoj i u EU-u
rrif - 12.2021, str. 269
Novi propisi
rrif - 12.2021, str. 276
Stručne informacije
rrif - 12.2021, str. 280