Računovodstvo, revizija i financije 12/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Inspiracija
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Računovodstveno praćenje očekivanih popusta kod prodaje robe i ugovornih obveza prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo troškova reprezentacije i promidžbe
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulaganja u društvo s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2021. godinu
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Kako namiriti troškove poslodavcu za nastale manjkove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Primljeni dar i naplata potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i davanje pozajmice
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji obračun poreza i prireza iz plaće za 2021. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ulazak – izlazak iz sustava PDV-a u 2022. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebnosti sastavljanja prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Kapitalni dobitci ostvareni u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
„Klasično“ premještanje dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Najavljena reforma međunarodnog oporezivanja (digitalnih) poduzeća od 2023. godine
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Obveze revizora kod inventure
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Objave uz financijske izvještaje koje bolje odražavaju potrebe investitora
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Minimalni porez na dobitak i Basel III o bilančnoj strukturi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Kraj LIBOR-a i nove alternativne referentne kamatne stope na financijskim tržištima
Autor: Prof. dr. sc. Roberto ERCEGOVAC
Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Priprema za prijavu i podnošenje obrazaca PO-SD i PO-SDZ za 2021. godinu – paušalisti
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2022. godini – obveze s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obrt i ovrha
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Plaćanje turističke pristojbe u 2022. godini
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Rad pograničnih radnika iz BiH u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Zdravstvena zaštita obitelji radnika iz BiH
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Darovanje nekretnina
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Likvidator društva s ograničenom odgovornošću – temeljne ovlasti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Rast cijene energije, industrijskih proizvoda i inflacije u trećem kvartalu 2021. godine u Hrvatskoj i u EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.