Računovodstvo, revizija i financije 2/2021

Web izdanje 8,99
Optimizam - uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Rokovi predaje financijskih izvješća za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Potpore za djelatnost za siječanj i veljaču 2021. godine
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Potpora – skraćivanje radnog vremena u 2021. godini
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Računovodstveno i porezno motrište donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Štete na imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu za velike poduzetnike – novosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Povrat i zamjena imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za 2020. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Razvojne strategije i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti kod utvrđivanja naknade plaće za vrijeme bolovanja
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Novosti u obračunu posebnog poreza na motorna vozila u 2021. godini
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2020. godinu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2020. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno motrište usluga malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porez po tonaži broda za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Utjecaj zakonskih promjena na obračun naknade za OKFŠ za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Zaštita okoliša i plastični otpad
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2021. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Carinska pravila nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Autor: Mr. sc. Bosiljko ZLOPAŠA
Privremeni Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine s osvrtom na carinska postupanja
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.
Promjene u carinskim propisima
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Koordinacija sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.
Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi u novijoj praksi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Utjecaji pandemije na gospodarstva u zemljama EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.