Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 214,70 kn
E-izdanje 169,50 kn
Optimizam - uvodnik
rrif - 2.2021, str. 15
Rokovi predaje financijskih izvješća za 2020. godinu
rrif - 2.2021, str. 19
Potpore za djelatnost za siječanj i veljaču 2021. godine
rrif - 2.2021, str. 20
Potpora – skraćivanje radnog vremena u 2021. godini
rrif - 2.2021, str. 23
Računovodstveno i porezno motrište donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom
rrif - 2.2021, str. 33
Štete na imovini poduzetnika
rrif - 2.2021, str. 41
Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu
rrif - 2.2021, str. 49
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu za velike poduzetnike – novosti
rrif - 2.2021, str. 57
Povrat i zamjena imovine
rrif - 2.2021, str. 59
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za 2020. godinu
rrif - 2.2021, str. 61
Razvojne strategije i nerecipročni prihodi
rrif - 2.2021, str. 63
Plaće zaposlenih umirovljenika
rrif - 2.2021, str. 64
Posebnosti kod utvrđivanja naknade plaće za vrijeme bolovanja
rrif - 2.2021, str. 71
Novosti u obračunu posebnog poreza na motorna vozila u 2021. godini
rrif - 2.2021, str. 76
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2020. godinu
rrif - 2.2021, str. 82
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2020. godinu
rrif - 2.2021, str. 104
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima
rrif - 2.2021, str. 113
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1
rrif - 2.2021, str. 121
Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima
rrif - 2.2021, str. 126
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2020. godinu
rrif - 2.2021, str. 131
Porezno motrište usluga malih poreznih obveznika
rrif - 2.2021, str. 143
Porez po tonaži broda za 2020. godinu
rrif - 2.2021, str. 154
Utjecaj zakonskih promjena na obračun naknade za OKFŠ za 2021. godinu
rrif - 2.2021, str. 160
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
rrif - 2.2021, str. 161
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
rrif - 2.2021, str. 163
Zaštita okoliša i plastični otpad
rrif - 2.2021, str. 165
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2021. godine
rrif - 2.2021, str. 167
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2021. godinu
rrif - 2.2021, str. 171
Carinska pravila nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
rrif - 2.2021, str. 179
Privremeni Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine s osvrtom na carinska postupanja
rrif - 2.2021, str. 181
Promjene u carinskim propisima
rrif - 2.2021, str. 183
Ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje trgovine
rrif - 2.2021, str. 189
Koordinacija sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
rrif - 2.2021, str. 198
Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi u novijoj praksi
rrif - 2.2021, str. 203
Utjecaji pandemije na gospodarstva u zemljama EU-a i Hrvatske
rrif - 2.2021, str. 212
Novi propisi
rrif - 2.2021, str. 218
Stručne informacije
rrif - 2.2021, str. 231