Računovodstvo, revizija i financije 3/2021

Web izdanje 8,99
Ima li smisla - uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Nadoknada fiksnih troškova za siječanj
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo odgođenog poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Obračunska plaćanja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje nabave osobnih automobila iz EU-a
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj softvera
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Financijska imovina i ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Isplata drugog dohotka kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun plaće za dopunski rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Nove oznake osobnih primanja u nalozima za plaćanje
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno motrište uvoza dobara u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oporezivanje usluga koje su povezane s nepokretnom imovinom – nekretninama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Trošarinska izvješća, uplatni računi i visina trošarine na trošarinske proizvode
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Primitci stečajnog upravitelja i predstečajnog povjerenika
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Utjecaj pandemije COVID-19 na prethodne sporazume o transfernim cijenama
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Ispravak odbitka pretporeza – III. dio
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Postupci procjene rizika kod revizije financijskih izvještaja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Prijedlog izvještavanja o održivom razvoju
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Pristupanje Republike Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Podsjetnik za trgovačka društva i druge pravne osobe u sustavu fiskalne odgovornosti
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Što donose izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Dozvole za boravak i rad u skladu s odredbama novog Zakona o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Izostanak radnika zbog istražnog zatvora
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje dobitka kod neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik