Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 180,80 kn
E-izdanje 169,50 kn
Ima li smisla - uvodnik
rrif - 3.2021, str. 17
Nadoknada fiksnih troškova za siječanj
rrif - 3.2021, str. 21
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu
rrif - 3.2021, str. 23
Računovodstvo odgođenog poreza na dobitak
rrif - 3.2021, str. 33
Obračunska plaćanja
rrif - 3.2021, str. 44
Računovodstveno praćenje nabave osobnih automobila iz EU-a
rrif - 3.2021, str. 51
Računovodstveni i porezni položaj softvera
rrif - 3.2021, str. 61
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2020. godinu
rrif - 3.2021, str. 70
Pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 3.2021, str. 81
Financijska imovina i ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 3.2021, str. 83
Isplata drugog dohotka kod neprofitnih organizacija
rrif - 3.2021, str. 84
Obračun plaće za dopunski rad radnika
rrif - 3.2021, str. 93
Nove oznake osobnih primanja u nalozima za plaćanje
rrif - 3.2021, str. 99
III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini
rrif - 3.2021, str. 101
Porezno motrište uvoza dobara u RH
rrif - 3.2021, str. 110
Oporezivanje usluga koje su povezane s nepokretnom imovinom – nekretninama
rrif - 3.2021, str. 118
Trošarinska izvješća, uplatni računi i visina trošarine na trošarinske proizvode
rrif - 3.2021, str. 130
Primitci stečajnog upravitelja i predstečajnog povjerenika
rrif - 3.2021, str. 141
Utjecaj pandemije COVID-19 na prethodne sporazume o transfernim cijenama
rrif - 3.2021, str. 145
Ispravak odbitka pretporeza – III. dio
rrif - 3.2021, str. 151
Postupci procjene rizika kod revizije financijskih izvještaja
rrif - 3.2021, str. 158
Prijedlog izvještavanja o održivom razvoju
rrif - 3.2021, str. 163
Pristupanje Republike Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu
rrif - 3.2021, str. 165
Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače
rrif - 3.2021, str. 169
Podsjetnik za trgovačka društva i druge pravne osobe u sustavu fiskalne odgovornosti
rrif - 3.2021, str. 174
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
rrif - 3.2021, str. 182
Što donose izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu
rrif - 3.2021, str. 189
Dozvole za boravak i rad u skladu s odredbama novog Zakona o strancima
rrif - 3.2021, str. 193
Izostanak radnika zbog istražnog zatvora
rrif - 3.2021, str. 199
Oporezivanje dobitka kod neprofitnih organizacija
rrif - 3.2021, str. 206
Novi propisi
rrif - 3.2021, str. 219
Stručne informacije
rrif - 3.2021, str. 221