Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 180,80 kn
E-izdanje 169,50 kn
Uvodnik - Promjena mišljenja
rrif - 6.2021, str. 13
Posebni postupci oporezivanja – primjena od 1. srpnja 2021. godine
rrif - 6.2021, str. 17
E-trgovina i njezin utjecaj na provedbu carinskog postupka od 1. srpnja 2021. godine
rrif - 6.2021, str. 32
Prodaja poduzeća i amortizacija (povlačenje) poslovnog udjela
rrif - 6.2021, str. 37
Računovodstvo naknada za ambalažu
rrif - 6.2021, str. 43
Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije
rrif - 6.2021, str. 49
Uporaba vlastitih proizvoda i usluga za potrebe društva
rrif - 6.2021, str. 59
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
rrif - 6.2021, str. 63
Prekršaji zbog nepredaje i naknadni ispravci godišnjih financijskih izvještaja
rrif - 6.2021, str. 77
Usklađenje bolovanja i ispravak pogrešnog knjiženja
rrif - 6.2021, str. 80
Kupnja nekretnine i tečajna razlika
rrif - 6.2021, str. 82
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
rrif - 6.2021, str. 84
Postupak obračuna plaće za mladu osobu
rrif - 6.2021, str. 93
Dnevnice za rad na terenu u praksi
rrif - 6.2021, str. 99
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
rrif - 6.2021, str. 100
Porezno motrište carinskog postupka 42 u drugim zemljama članicama EU-a
rrif - 6.2021, str. 109
Poslovanje putničkih agencija posrednika, usluge chartera i organizacija kongresa
rrif - 6.2021, str. 116
Tretman subvencioniranja troškova prijevoza i ostalih troškova osobama s invaliditetom
rrif - 6.2021, str. 125
Financijski lizing teretnog vozila i obračun PDV-a po naplaćenim naknadama
rrif - 6.2021, str. 131
Vremenska neograničenost poslovanja u uvjetima epidemije
rrif - 6.2021, str. 133
Djelokrug mjerenja uspješnosti menadžmenta
rrif - 6.2021, str. 136
Subvencije za preuzimanje tvrtki i nepoštena trgovina
rrif - 6.2021, str. 139
Infrastrukture financijskog tržišta
rrif - 6.2021, str. 140
Promjene u deviznom poslovanju
rrif - 6.2021, str. 148
Plaćanje kreditnim karticama kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak
rrif - 6.2021, str. 151
Organizacija i upravljanje dokumentacijom prema arhivskim propisima
rrif - 6.2021, str. 158
Aktualna pitanja iz područja turističkih propisa
rrif - 6.2021, str. 164
Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse
rrif - 6.2021, str. 171
Ugovor o radu sezonskih radnika u 2021. godini
rrif - 6.2021, str. 176
Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
rrif - 6.2021, str. 188
Otklanjanje nespojivosti u predstavničkim tijelima
rrif - 6.2021, str. 192
Industrijska proizvodnja, potrošnja i inflacije u zemljama EU-a i Hrvatske u prvom kvartalu 2021. godine
rrif - 6.2021, str. 196
Novi propisi
rrif - 6.2021, str. 201
Na sveučilištu u Splitu pokrenut preddiplomski studij forenzike
rrif - 6.2021, str. 203
Stručne informacije
rrif - 6.2021, str. 208