Računovodstvo, revizija i financije 6/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Promjena mišljenja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Posebni postupci oporezivanja – primjena od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
E-trgovina i njezin utjecaj na provedbu carinskog postupka od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Prodaja poduzeća i amortizacija (povlačenje) poslovnog udjela
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo naknada za ambalažu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Uporaba vlastitih proizvoda i usluga za potrebe društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Prekršaji zbog nepredaje i naknadni ispravci godišnjih financijskih izvještaja
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.
Usklađenje bolovanja i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Kupnja nekretnine i tečajna razlika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Postupak obračuna plaće za mladu osobu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Dnevnice za rad na terenu u praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno motrište carinskog postupka 42 u drugim zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Poslovanje putničkih agencija posrednika, usluge chartera i organizacija kongresa
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Tretman subvencioniranja troškova prijevoza i ostalih troškova osobama s invaliditetom
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Financijski lizing teretnog vozila i obračun PDV-a po naplaćenim naknadama
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Vremenska neograničenost poslovanja u uvjetima epidemije
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Djelokrug mjerenja uspješnosti menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Subvencije za preuzimanje tvrtki i nepoštena trgovina
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Infrastrukture financijskog tržišta
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Promjene u deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Plaćanje kreditnim karticama kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Organizacija i upravljanje dokumentacijom prema arhivskim propisima
Autor: Silvija BABIĆ, arhivist
Aktualna pitanja iz područja turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ugovor o radu sezonskih radnika u 2021. godini
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Otklanjanje nespojivosti u predstavničkim tijelima
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Industrijska proizvodnja, potrošnja i inflacije u zemljama EU-a i Hrvatske u prvom kvartalu 2021. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Na sveučilištu u Splitu pokrenut preddiplomski studij forenzike
Autori: Prof. dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
Izv. prof. dr. sc. Marijana BARTULOVIĆ