Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 180,80 kn
E-izdanje 169,50 kn
Što još treba znati o primjeni posebnih postupaka oporezivanja u e-trgovini
rrif - 7.2021, str. 13
Prefakturiranje (zaračunavanje) usluge testiranja na COVID-19
rrif - 7.2021, str. 25
Računovodstveno motrište poslovanja inozemnih podružnica u RH
rrif - 7.2021, str. 29
Računovodstveno i porezno motrište operativnog lizinga opreme
rrif - 7.2021, str. 38
Računovodstvo popravaka imovine u vlastitoj režiji
rrif - 7.2021, str. 47
Brokeri u osiguranju
rrif - 7.2021, str. 52
Nabava i prodaja mobilnih telefona i nadoknada telefonskih troškova
rrif - 7.2021, str. 57
EU-ova sredstva i službeni put
rrif - 7.2021, str. 60
Polugodišnji financijski izvještaj za 2021. godinu za neprofitne organizacije
rrif - 7.2021, str. 61
Dar i licencija
rrif - 7.2021, str. 63
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
rrif - 7.2021, str. 65
Prava trudnih radnica i izračun naknada za vrijeme dopusta
rrif - 7.2021, str. 73
Neoporeziva nadoknada troškova za odmor – Hrvatska turistička kartica
rrif - 7.2021, str. 79
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
rrif - 7.2021, str. 83
Stjecanje dobara unutar Europske unije
rrif - 7.2021, str. 86
Ispravci i nadopuna Obrasca INO–DOH
rrif - 7.2021, str. 99
Dani predujmovi za graditeljske usluge koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
rrif - 7.2021, str. 104
Porezni status fizičke osobe kao obveznika PDV-a
rrif - 7.2021, str. 107
Kapitalizacija troškova posudbe u nabavi zemljišta
rrif - 7.2021, str. 111
Ujednačavanje poreza na dobitak poduzeća u EU-u
rrif - 7.2021, str. 113
Zatezne kamate pravnih osoba
rrif - 7.2021, str. 115
Produktivnost i profitabilnost vodećih maloprodavača
rrif - 7.2021, str. 124
Poslovanje samostalne djelatnosti odvjetnika i javnih bilježnika
rrif - 7.2021, str. 129
Naknade za bolovanje te rodiljni dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
rrif - 7.2021, str. 142
Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
rrif - 7.2021, str. 152
Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u (I. dio)
rrif - 7.2021, str. 157
Ugovor o radu – primjeri iz prakse, sklapanje i sadržaj
rrif - 7.2021, str. 164
Model radnih mjesta hot-desking – novi ustroj u organizaciji rada
rrif - 7.2021, str. 170
Prekid zastare podnošenjem tužbe i drugim vjerovnikovim radnjama
rrif - 7.2021, str. 174
Unos nekretnine u kapitalne pričuve društva
rrif - 7.2021, str. 180
Rast gospodarstva u zemljama EU-a i Hrvatskoj u 2021. godini
rrif - 7.2021, str. 182
Novi propisi
rrif - 7.2021, str. 187
Stručne informacije
rrif - 7.2021, str. 189