Računovodstvo, revizija i financije 7/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Vrijeme leti, iskoristite ga!
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Što još treba znati o primjeni posebnih postupaka oporezivanja u e-trgovini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prefakturiranje (zaračunavanje) usluge testiranja na COVID-19
Autori: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstveno motrište poslovanja inozemnih podružnica u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište operativnog lizinga opreme
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo popravaka imovine u vlastitoj režiji
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Brokeri u osiguranju
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Nabava i prodaja mobilnih telefona i nadoknada telefonskih troškova
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
EU-ova sredstva i službeni put
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Polugodišnji financijski izvještaj za 2021. godinu za neprofitne organizacije
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Dar i licencija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prava trudnih radnica i izračun naknada za vrijeme dopusta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Neoporeziva nadoknada troškova za odmor – Hrvatska turistička kartica
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Stjecanje dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ispravci i nadopuna Obrasca INO–DOH
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Dani predujmovi za graditeljske usluge koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezni status fizičke osobe kao obveznika PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Kapitalizacija troškova posudbe u nabavi zemljišta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Ujednačavanje poreza na dobitak poduzeća u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Zatezne kamate pravnih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Produktivnost i profitabilnost vodećih maloprodavača
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Poslovanje samostalne djelatnosti odvjetnika i javnih bilježnika
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Naknade za bolovanje te rodiljni dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u (I. dio)
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Ugovor o radu – primjeri iz prakse, sklapanje i sadržaj
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Model radnih mjesta hot-desking – novi ustroj u organizaciji rada
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.
Prekid zastare podnošenjem tužbe i drugim vjerovnikovim radnjama
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Unos nekretnine u kapitalne pričuve društva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Rast gospodarstva u zemljama EU-a i Hrvatskoj u 2021. godini
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.