Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 180,80 kn
E-izdanje 169,50 kn
Uvodnik - Ljetna priča
rrif - 8.2021, str. 13
Program zadržavanja radnika za srpanj 2021. godine
rrif - 8.2021, str. 17
Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine
rrif - 8.2021, str. 21
Računovodstveno praćenje tova svinja
rrif - 8.2021, str. 23
Otpis obveza prema dobavljačima
rrif - 8.2021, str. 28
Računovodstvo nabave i uporabe plovila
rrif - 8.2021, str. 32
Umjetnine kao imovina društva
rrif - 8.2021, str. 39
Ispravak obračuna naknade za OKFŠ za 2020. i način obračuna za 2021. godinu
rrif - 8.2021, str. 42
Zaduživanja
rrif - 8.2021, str. 44
Kupnja imovine
rrif - 8.2021, str. 46
Korištenje privatnim vozilom – loco vožnja
rrif - 8.2021, str. 0
Team building kao dohodak u naravi
rrif - 8.2021, str. 53
Rad za poslodavca sa sjedištem u trećoj zemlji
rrif - 8.2021, str. 56
Rodiljni dopust majke koja uz plaću ostvaruje i druge dohotke
rrif - 8.2021, str. 59
Posebnosti kod utvrđivanja naknade za bolovanje
rrif - 8.2021, str. 63
Oporezivanje građevinskih usluga u okviru obnove
rrif - 8.2021, str. 70
Porezna osnovica s motrišta PDV-a
rrif - 8.2021, str. 77
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)
rrif - 8.2021, str. 86
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
rrif - 8.2021, str. 97
Ispravak PDV-a
rrif - 8.2021, str. 104
Revizija plaća
rrif - 8.2021, str. 108
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
rrif - 8.2021, str. 114
Nova pravila za e-trgovinu u EU-u
rrif - 8.2021, str. 115
Ugovorne kamate poduzetnika
rrif - 8.2021, str. 117
Od 1. srpnja 2021. godine smanjene su zatezne kamate
rrif - 8.2021, str. 124
Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u (II. dio)
rrif - 8.2021, str. 126
Pametna mjerila i zaštita osobnih podataka
rrif - 8.2021, str. 133
Ozljeda na radu nastala u drugoj državi članici Europske unije
rrif - 8.2021, str. 135
Primjena jedinstvenih metodoloških načela u vođenju matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju
rrif - 8.2021, str. 137
Zapošljavanje i obračun plaća azilanata u RH
rrif - 8.2021, str. 149
Uračunavanje ispunjenja obveze
rrif - 8.2021, str. 155
Vođenje knjige poslovnih udjela – praktična i aktualna pitanja
rrif - 8.2021, str. 162
Godišnji promet kao sposobnost u javnoj nabavi
rrif - 8.2021, str. 166
Pregled kretanja gospodarstva u RH i EU-u
rrif - 8.2021, str. 173
Novi propisi
rrif - 8.2021, str. 178
Stručne informacije
rrif - 8.2021, str. 181