Računovodstvo, revizija i financije 8/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Ljetna priča
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Program zadržavanja radnika za srpanj 2021. godine
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstveno praćenje tova svinja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Otpis obveza prema dobavljačima
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstvo nabave i uporabe plovila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Umjetnine kao imovina društva
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Ispravak obračuna naknade za OKFŠ za 2020. i način obračuna za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
Zaduživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Kupnja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Korištenje privatnim vozilom – loco vožnja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Team building kao dohodak u naravi
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Rad za poslodavca sa sjedištem u trećoj zemlji
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rodiljni dopust majke koja uz plaću ostvaruje i druge dohotke
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Posebnosti kod utvrđivanja naknade za bolovanje
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Oporezivanje građevinskih usluga u okviru obnove
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Porezna osnovica s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ispravak PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Revizija plaća
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Nova pravila za e-trgovinu u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Ugovorne kamate poduzetnika
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Od 1. srpnja 2021. godine smanjene su zatezne kamate
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u (II. dio)
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Pametna mjerila i zaštita osobnih podataka
Autor: Izv. prof. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ
Ozljeda na radu nastala u drugoj državi članici Europske unije
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Primjena jedinstvenih metodoloških načela u vođenju matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Zapošljavanje i obračun plaća azilanata u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Uračunavanje ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Vođenje knjige poslovnih udjela – praktična i aktualna pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Godišnji promet kao sposobnost u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Pregled kretanja gospodarstva u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.