Računovodstvo, revizija i financije 9/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Spašeni
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo trgovine na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište prijenosa gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dokapitalizacija d.o.o.-a i j.d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveno praćenje proizvodnje namještaja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo kapitalizacije troškova posudbe
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prodaja imovine članovima društva (vlasnicima) i načini naplate
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Odgovori koje ste trebali
Sitni inventar i robni zajam
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Nefinancijska i financijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Otpremnina članova uprave i menadžera
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun plaća u slučajevima neopravdanog izostanka s posla
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Socijalni i porezni položaj radnika koji povremeno obavljaju posao u dvjema ili u više država EU-a
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplate učenicima i studentima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obveze isplatitelja kod obračuna prireza
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trošarinsko oporezivanje vina
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Primjena načela nepristrane transakcije na financijske transakcije
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Ispravak odbitka pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Obveznici revizije za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Spektar inherentnog rizika u izmijenjenom MREVS-u 315
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Poslovanje na vremenski neograničeno razdoblje – bilješke uz financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Rizici u bankarstvu
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Strana gotovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Poslovanje doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izdavanje računa kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveze pružatelja usluga iznajmljivanja vozila s motrišta turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Zadnje novele Zakona o volonterstvu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sklapanje ugovora o osiguranju - forma (oblik)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
Raspolaganje poslovnim udjelom
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Stanje gospodarstva u prvom polugodištu 2021. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.