Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 180,80 kn
E-izdanje 169,50 kn
Uvodnik - Spašeni
rrif - 9.2021, str. 15
Računovodstvo trgovine na veliko
rrif - 9.2021, str. 19
Računovodstveno i porezno motrište prijenosa gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
rrif - 9.2021, str. 25
Dokapitalizacija d.o.o.-a i j.d.o.o.-a
rrif - 9.2021, str. 32
Računovodstveno praćenje proizvodnje namještaja
rrif - 9.2021, str. 39
Računovodstvo kapitalizacije troškova posudbe
rrif - 9.2021, str. 47
Prodaja imovine članovima društva (vlasnicima) i načini naplate
rrif - 9.2021, str. 53
Odgovori koje ste trebali
rrif - 9.2021, str. 58
Sitni inventar i robni zajam
rrif - 9.2021, str. 65
Nefinancijska i financijska imovina
rrif - 9.2021, str. 68
Otpremnina članova uprave i menadžera
rrif - 9.2021, str. 70
Obračun plaća u slučajevima neopravdanog izostanka s posla
rrif - 9.2021, str. 75
Socijalni i porezni položaj radnika koji povremeno obavljaju posao u dvjema ili u više država EU-a
rrif - 9.2021, str. 82
Isplate učenicima i studentima na praksi
rrif - 9.2021, str. 86
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)
rrif - 9.2021, str. 94
Obveze isplatitelja kod obračuna prireza
rrif - 9.2021, str. 103
Trošarinsko oporezivanje vina
rrif - 9.2021, str. 108
Primjena načela nepristrane transakcije na financijske transakcije
rrif - 9.2021, str. 118
Ispravak odbitka pretporeza
rrif - 9.2021, str. 124
Obveznici revizije za 2021. godinu
rrif - 9.2021, str. 129
Spektar inherentnog rizika u izmijenjenom MREVS-u 315
rrif - 9.2021, str. 132
Poslovanje na vremenski neograničeno razdoblje – bilješke uz financijske izvještaje
rrif - 9.2021, str. 137
Rizici u bankarstvu
rrif - 9.2021, str. 140
Strana gotovina
rrif - 9.2021, str. 145
Poslovanje doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara – obveznika poreza na dohodak
rrif - 9.2021, str. 155
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
rrif - 9.2021, str. 166
Izdavanje računa kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a)
rrif - 9.2021, str. 174
Obveze pružatelja usluga iznajmljivanja vozila s motrišta turističkih propisa
rrif - 9.2021, str. 179
Zadnje novele Zakona o volonterstvu
rrif - 9.2021, str. 182
Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa
rrif - 9.2021, str. 189
Sklapanje ugovora o osiguranju - forma (oblik)
rrif - 9.2021, str. 195
Raspolaganje poslovnim udjelom
rrif - 9.2021, str. 198
Stanje gospodarstva u prvom polugodištu 2021. godine
rrif - 9.2021, str. 205
Novi propisi
rrif - 9.2021, str. 210
Stručne informacije
rrif - 9.2021, str. 213