Računovodstvo, revizija i financije 10/2022

Web izdanje 11,30
Uvodnik - Iskušenje
Autor: Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Povećani neoporezivi primitci u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Što donose izmjene propisa o PDV-u u listopadu 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Predopskrba poslovnih subjekata gotovim novcem eura
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo zajmova između pravnih i fizičkih osoba
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstvo ostalih poslovnih prihoda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo nabave i uporabe električnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Smanjenje temeljnog kapitala – računovodstvo nekih slučajeva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Aktualna pitanja iz prakse
Likvidacijska imovina i ustup potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Nefinancijska imovina i novčani dar
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Očinski dopust zaposlenika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Isplata plaće i ostalih primitaka u slučaju smrti radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Odricanje od plaće u korist druge osobe
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje primitaka članova skupština, nadzornih odbora, upravnih odbora i upravnih vijeća
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oporezivanje dohotka od imovine kod stambenog zbrinjavanja osoba iz Ukrajine
Autor: Gordana LONČAR , univ. spec. oec.
Registracija za potrebe PDV-a kao uvjet za primjenu prijenosa porezne obveze ili prava na izbor oporezivanja
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Prijevoz radnika na posao i natrag vozilom poduzeća
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Minimalni porez na dobitak, oporezivanje ekstraprofita i potpore u krizi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Kriza poduzeća i restrukturiranje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Likvidacija obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Rodiljni, roditeljski i očinski dopust samozaposlenih roditelja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti koje donosi Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Četvrte promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Status u zdravstvenom osiguranju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Ugovor o ortaštvu kao temelj uređenja ortačkih poslova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Trgovačko društvo, obrt, zadruga, OPG – odnosi, značajke i razlike
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2023. – 2025. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Proračunski devetomjesečni financijski izvještaji za 2022. godinu
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Pravomoćna osuđujuća presuda gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Cijene energije, hrane i inflacija u zemljama EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Završen Erasmus+ projekt Economics of Sustainability (Ekonomija održivosti)