Računovodstvo, revizija i financije 11/2022

Web izdanje 11,30
Uvodnik - Bolja budućnost?
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplata povećanih neoporezivih primitaka
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Usklađenje temeljnog kapitala nakon uvođenja eura i ostale izmjene ZTD-a
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Što donose izmjene Pravilnika o PDV-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo otpisa obveza prema dobavljačima i kreditorima
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstvo zajedničkih poslova
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo ostalih poslovnih rashoda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjene u korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD)
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Stella HRVATIN , bacc. ormo.
Evidentiranje predopskrbe gotovim novcem eura u poslovnim knjigama
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Odgovori na aktualna pitanja
Naplata i ulaganje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Prijenosi i oročenje novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji obračun plaće za 2022. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Naknade za troškove vrtića djece radnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Pripreme za izlazak iz sustava PDV-a u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Korištenje službenih vozila članova društva i članova uprave
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Višenamjenski vrijednosni kuponi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dohodak od imovinskih prava
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Žalba i drugi pravni lijekovi u poreznom postupku
Autor: Lucija BARIĆ , dipl. iur.
Utvrđivanje dohotka od otuđenja više od tri nekretnine u pet godina
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Izrada plana poslovanja za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ , prof. v. š.
Procjena vrijednosti nematerijalne imovine
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.
Korištenje osobnog odbitka umirovljenika u radnom odnosu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Što donose izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zlouporaba bolovanja – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i ugovor o kupoprodaji
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Tvrtka (ime) trgovačkog društva i njezina zaštita
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Promjene u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Gospodarska kretanja u uvjetima inflacije
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.