Računovodstvo, revizija i financije 2/2022

Web izdanje 11,30
Uvodnik - Predvidivost
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Računovodstvo kriptovaluta
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Kristijan KOZARČANIN
Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina, proizvodnje maslina i proizvodnje ulja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište franšiznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Dogradnja građevinskog objekta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvještaj o novčanim tokovima – indirektna metoda
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Podugovaranje i preuzimanje duga
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za neprofitne organizacije za 2021. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Materijalno pravo radnika, zajam i darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Poduzetnička plaća
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Plaće po sudskoj presudi ili nagodbi tijekom sudskog postupka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2021. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.
Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Obveza sastavljanja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Pomorci – godišnja prijava poreza na dohodak za 2021. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Paušalno oporezivanje ili nesamostalni rad
Autori: Ivana PETRIKIĆ , dipl. oec.
Sandra PEZO , dipl. oec.
Porez po tonaži broda za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Zatezne i najviše dopuštene ugovorne kamate za prvo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2022. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Položaj autora prema novom propisu o autorskom pravu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2022. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Novela Zakona o obveznim odnosima – materijalni nedostatci stvari s digitalnim sadržajem
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.
Imovina brisanoga pravnog subjekta
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK
Godišnji financijski izvještaji u području političkih aktivnosti
Autor: Maja ŽERAVICA , mag. oec.
Stanje gospodarstva zemalja EU-a i Hrvatske krajem 2021. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.