Računovodstvo, revizija i financije 3/2022

Web izdanje 11,30
Uvodnik - (Re)akcije
Autor: Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Knjiženje troškova stjecanja i troškova ispunjenja ugovora s kupcem
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo trgovine rabljenim osobnim automobilima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjigovodstvo odgođenog poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo povratnog najma prema zahtjevima HSFI-ja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Predujam i povrat neutrošenih sredstava nadležnom proračunu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Strana gotovina i licencija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Prestanak postojanja udruga – računovodstveno i porezno motrište
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Plaća i ostali primitci radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Isplata plaće na temelju izvansudske nagodbe
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu za vrijeme službenog putovanja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara iz RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oporezivanje građevinskih usluga u Republici Hrvatskoj
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Izuzimanje članova društva i „dobitaša’’
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Revidirane Smjernice OECD-a za transferne cijene
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Darovanja (donacije) u 2022. godini
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
(Ne)oporezivi primitci koji su povezani s djecom i osobni odbitak
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Inicijativa europske Komisije za suzbijanje poreznih zlouporaba fiktivnih poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Pripreme financijskih izvještaja za reviziju
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Revidirani MRS 41 – Poljoprivreda
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Kvantifikacija klimatskih rizika u bankarstvu
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Porezni i socijalni položaj osoba koje povremeno obavljaju sezonske poslove u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Povrat ili otpust carinskog duga
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Prikaz Posebnih uzanci o građenju i neke dvojbe - pojam, primjena, promijenjene okolnosti, cijena, ugovorna kazna
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Novi Pravilnik o kontroli podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.
Statusno-pravni položaj likvidatora u posebnim postupcima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izvješće o obavljenim volonterskim uslugama ili aktivnostima za 2021. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Oslanjanje ponuditelja na sposobnost drugih subjekata u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.