Računovodstvo, revizija i financije 4/2022

Web izdanje 11,30
Uvodnik - Mirno more
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Osvrt na Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Promjene u PDV-u od 1. travnja 2022. godine i obveze kod promjene stope PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Što donosi novi Zakon o zaštiti potrošača
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Računovodstvo nabave i uporabe testnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište faktoringa
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvene informacije za cijenu proizvodnje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnje izvješće za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.
Povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
E-knjige i dopunsko zdravstveno osiguranje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Zaduživanje neprofitne organizacije i otpust duga
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Radni odnos osoba s invaliditetom
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza dobara
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obračun PDV-a pri isporukama dobara s montažom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porez po odbitku pri isplati dobitka pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Isplate dividende i udjela u dobitku fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Stjecanje nekretnine, osim pravnim poslom, te nastanak porezne obveze
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Obveza plaćanja PPMV-a na uporabu motornih vozila na području RH registriranih u drugoj državi članici EU-a
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.
Oporezivanje imovine u inozemstvu i poslovni registar
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Bolovanje osoba koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Privremeni uvoz
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Aktualnosti u turističkim propisima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Privremena nesposobnost za rad nastala u inozemstvu
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Boravak i rad ukrajinskih državljana u RH za vrijeme trajanja privremene zaštite
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Prava i obveze stranaka ugovora o djelu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ništetnost odluka skupštine
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.