Računovodstvo, revizija i financije 5/2022

Web izdanje 11,30
Uvodnik - Znaci otuđenosti
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Ugovorna imovina ili potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo nabave i uporabe postrojenja i opreme
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo ulaganja poduzetnika u plemenite metale
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Prihodi od subvencija cijene plina
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Uredba o taksonomiji EU –izvještavanje ključnih pokazatelja uspješnosti i održiva ulaganja
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Stella HRVATIN , bacc. ormo.
Kupnja nekretnine putem kredita
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Provedba plana restrukturiranja u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Dohodak od imovine i razmjena
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ugovor o djelu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Doprinosi i obračun primitaka članovima uprave strancima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Oporezivanje PDV-om usluge prijevoza putnika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezni položaj premija životnog osiguranja radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Izlazni porez
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Italiji
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Zaprimanje i verifikacija prijave poreza na dobitak za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Postupci revizora vezano za naknadne događaje
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sporazumi o financiranju s dobavljačima – Prijedlog amandmana na MRS 7 i MSFI 7
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Operativna otpornost banaka
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Nadzorne knjige deviznih kapitalnih poslova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Poslovanje samostalnih umjetnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prikaz zadnjih izmjena i dopuna Stečajnog zakona
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Isticanje cijena prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Nadležna upravna tijela u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Zapošljavanje sezonskih radnika u 2022. godini
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Rad državljana trećih zemalja u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Rodiljni i roditeljski dopust s inozemnim elementom
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Digitalizacija postupka kontrole podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Osvrt na zadnje izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sudjelovanje zajednice ponuditelja u postupku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarstva zemalja EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.