Računovodstvo, revizija i financije 6/2022

Web izdanje 11,30
Uvodnik - Šikana
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Osvrt na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Kamate na zajmove između povezanih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo nabave dostavnih „van“ vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.
Predujmovi i subvencije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Donacija hrane i prodaja nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Zapošljavanje osoba bez mirovinskog staža i mladih osoba
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun plaće za hrvatske ratne vojne invalide
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Dodjela dionica i opcijska kupnja dionica
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz EU-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ispravak odbitka pretporeza kod isporuka gospodarskih dobara
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Poništavanje poreznog rješenja iz poreznog nadzora
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Preduvjeti za trošarinsko poslovanje
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Odbitak pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Negativni krediti – rezerviranja za vozila s niskim emisijama
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Zaštita izvornosti proizvoda i potpore u krizi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Inovativne financijske tehnologije
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Fizičke osobe u sustavu deviznog izvješćivanja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Reklamacije potrošača prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Uvjeti za pružanje usluga u nautičkom turizmu – marine i drugi objekti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Koje novosti donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Aktualna pitanja godišnjeg odmora u 2022. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ugovor o alotmanu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pobojnost odluka skupštine
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Ugostiteljska djelatnost kod sportskih udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Stanje gospodarstva zemalja EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.