Računovodstvo, revizija i financije 7/2022

Web izdanje 11,30
Uvodnik - Inflacijski grijeh
Autor: Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti kod poduzetnika zbog uvođenja eura
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sniženje cijena s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo reklasifikacije nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo ulaganja u dionice raspoložive za prodaju prema HSFI-ju 9
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Najava novih pravila u pogledu objavljivanja plaćenog poreza na dobitak
Autor: Amalija JURIN , mag. oec.
Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Polugodišnji financijski izvještaj neprofitne organizacije za 2022. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ispravci i dopune Obrasca JOPPD
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obrnute hibridne neusklađenosti u primjeni od 2022. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Isporuka uz naknadu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
EU razmatra uvođenje zaštitne kamate na kapital
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Neoporezivi primitci u djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pravilnik o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Nacionalna klasifikacija statističkih regija (HR-NUTS 2021.)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Bolovanje zbog bolesti ili ozljede – I. dio
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Zadruga kao poslodavac
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kada se ne odgovara za štetu
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Uprava društva s ograničenom odgovornošću – imenovanje i prestanak članstva u upravi
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Nogomet kao paradigma poslovanju i računovodstvu
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Kretanje gospodarstava zemalja EU-ai RH u prethodnim trima mjesecima
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.