Računovodstvo, revizija i financije 8/2022

Tiskano izdanje 24,00 EUR
180,83 KN
Web izdanje 22,50 EUR
169,53 KN
Uvodnik - Znanje
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Pravila preračunavanja i zaokruživanja u vezi s uvođenjem eura
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Priznavanje učinka rashoda i prihoda od fiktivnih kamata koje nisu ugovorene za predujam
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Financijska imovina prema MSFI-ju 9
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo nabave osobne imovine od građana
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izračun ključnih pokazatelja uspješnosti nefinancijskih društava prema uredbi o taksonomiji
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Lucija JAKLIN , mag. oec.
Različite vrste ulaznih računa
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dana kapara
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknada štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i otpremnina
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porezne obveze pri isplati plaće pograničnim radnicima
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Porezni položaj primitaka koji se isplaćuju bivšim radnicima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ozljeda na radu – ispravak i dopuna Obrasca JOPPD
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Novi Zakon o poticanju ulaganja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Odbitak pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Revizorski postupci pri obavljanju uvida u financijska izvješća
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Izvještavanje o prihodima i rashodima koji se rijetko ponavljaju (izvanredni prihodi i rashodi)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Izvješćivanje o održivom poslovanju i o sigurnosti vozila
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Zatezne i ugovorne kamate za drugo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Specifičnosti u JOPPD-u kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Označavanje neprehrambenih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Fiskalizacija – pitanja i odgovori
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Aktualna pitanja neplaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pravo građenja: neka praktična pitanja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Uprava društva s ograničenom odgovornošću – ovlasti i odgovornost
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sportske udruge u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Pravni interes kao procesna pretpostavka za izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Stanje gospodarstava zemalja EU-a i Hrvatske krajem prvog polugodišta 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.