Računovodstvo, revizija i financije 9/2022

Web izdanje 11,30
Uvodnik - Opstanak
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo poduzetnika
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstvo izgradnje građevina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obračun proizvodnje metodom standardnog troška
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo potpore za samozapošljavanje
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Regulacija i provedba EU propisa o održivosti u financijskom sektoru u Republici Hrvatskoj
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Lucija JAKLIN , mag. oec.
Računovodstvo ortačkih poslova
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo kapitala, porezi, plaće i radni odnosi
Prodaja i proizvodnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Podizanje gotovine i darovanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Primitci u naravi dani zaposlenicima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun naknade plaće radniku nakon gubitka radne sposobnosti
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama kod poslovnih kombinacija
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Kada porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Isplata drugog dohotka nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Povrati pogrešno uplaćenih proračunskih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Stipendije i potpore za školovanje
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Isplate učenicima i studentima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u EU-u
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Razumijevanje informacijske tehnologije u izmijenjenom MRevS-u 315
Autor: Alem ČORIĆ , dipl.oec., ovl. rev. i ACCA
Povećanje potpora zbog rata i energenata
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Upravljanje naplatom potraživana
Autor: Dr. sc. Anđelka BUNETA
Evidentiranje primljene subvencije cijene plina kod samostalnih djelatnosti
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Što je nova u parničnom postupku
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK
Očinski dopust i izmjene u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Prestanak radnih odnosa tijekom likvidacije i skraćene likvidacije
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Bolovanje zbog bolesti ili ozljede – II. dio
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Izmjena cijena kod ugovora o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Odnos članova uprave (direktora) i prokurista
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pripreme neprofitnih organizacija za uvođenje eura u Hrvatskoj
Autori: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Bitne povrede postupka javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Stanje gospodarstava zemalja EU-a i Hrvatske u prvom polugodištu 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.