Računovodstvo, revizija i financije 10/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Mali užitci
Autor: Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Upozoravajući znakovi da je u financijskim izvještajima možda primijenjeno kreativno računovodstvo
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo troškova kazna i nadoknada šteta
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Računovodstvo trgovine investicijskim zlatom
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sadržaj izvještaja o održivosti prema načelu dvostruke materijalnosti
Autor: MA Stella HRVATIN
Odgovori na pitanja iz prakse
Sitni inventar i prijeboj
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Obdarivanje i isknjiženje imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Ustupanje radnika povezanom društvu u zemlji i u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dopunsko, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i III. stup mirovinskog osiguranja u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Neisplata otpremnine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Obračun plaća kućnih pomoćnica
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Posebnosti u oporezivanju usluga malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Porezne evidencije u području PDV-a
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Oslobođenja u sustavu PDV-a (II. dio)
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Recentne presude Suda EU
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Planiranje revizije
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Upravljanje vjerovničkim tražbinama
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Nabava i uporaba opreme u obrtu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Porezne olakšice kod samostalnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Poslovanje ugostiteljskog obrta (cafe-bara)
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM)
Autor: Krešimir KRUŽIĆ , mag. oec,
Kolektivni ugovor za graditeljstvo od 1. rujna 2023. godine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Probni rad prema izmjenama Zakona o radu
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Nikolina REMUS
Elektroničko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Ispunjenje obveze – mjesto ispunjenja i dokazivanje ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Računovodstveni proračunski financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2023. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Iskustvo gospodarskog subjekta u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2024. – 2026. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.