Računovodstvo, revizija i financije 11/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Kamo ide struka?
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Što donose izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine
Izmjene u obračunu plaća, poreza na dohodak i doprinosima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Izmjene Zakona o PDV-u u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Računovodstvo vremenskih razgraničenja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Računovodstvo primljenih potpora iz EU-a
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Računovodstvo prodaje teretnih i dostavnih vozila
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Značajna sumnja u sposobnost vremenski neograničenog poslovanja
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Umanjenje vrijednosti financijske imovine prema MSFI-ju 9
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Zaduživanje za nabavu imovine i njezina prodaja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Donacija i polog novca
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Godišnji obračun plaće za 2023. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Neoporezivi primitci na isplatnoj listi
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih roditelja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ulazak – izlazak iz sustava PDV-a u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Francuskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Porezna zastara i dopustivost poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje naknada izvođača i športaša nerezidenata
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Što donosi Prijedlog Direktive o transfernim cijenama
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Obveze revizora prilikom inventure
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Lakše poslovanje malih poduzetnika na području EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Utjecaj marže i troškova maloprodavača na profitabilnost
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Operativni leasing osobnih automobila kod obrtnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Zakonsko uređenje načina, uvjeta i postupka servisiranja i kupoprodaje potraživanja
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sandra GRGOROVIĆ HADŽIJA , dip. iur.
Provedba inspekcijskog nadzora tržišnih inspektora u prodavaonici
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Opomena (upozorenje) pred otkaz
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Bolovanje RH radnika nastalo u inozemstvu
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Produženo osiguranje – dobrovoljno mirovinsko osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Članstvo u nadzornom odboru društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Računi proračuna i proračunskih korisnika za provedbu specifičnih transakcija
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Druge izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.
Normativni okvir za izradu općih akata lokalnih jedinica
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Nadzor nad nepravilnostima u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.