Računovodstvo, revizija i financije 12/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Usahnula sreća
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Novosti u Zakonu o računovodstvu od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Računovodstvo troškova promidžbe i reprezentacije
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Računovodstveno i porezno motrište prefakturiranih troškova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Godišnji popis imovine i obveza i evidentiranje popisnih razlika
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Kako poslodavac može nadoknaditi troškove zbog nastalih manjkova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Proizvodnja po narudžbi i usluge dorade
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Prodaja suvenira i prenamjena imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Porez na dobitak kod neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Određivanje naknade plaće prema odredbama Zakona o radu
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Reobračun i ispravak godišnjeg obračuna plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Utvrđivanje plaće i naknade plaće u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Sastavljanje Obrasca PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2023. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Prijelaz na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Predmet poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Porezna nagodba za novoutvrđene porezne obveze
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Zelene politike i ograničenja za automobile i zrakoplove
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Ocjena profitabilnosti kupca
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Paušalisti – prijava paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe i javni cestovni prijevoz
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Prava posvojitelja, skrbnika i udomitelja u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Cjelovito uređenje za platformski rad u RH
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.
Posudba – ugovaranje i praktična pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Bitne izmjene u zadnjoj noveli Zakona o trgovačkim društvima
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izmjene pravila o sudskom registru
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK
Stanje gospodarstava u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatskoj u III. kvartalu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.