Računovodstvo, revizija i financije 3/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Učinak kazni?
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Sastavljanje prijave dodatnog poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Što donose zadnje izmjene Zakona o trgovačkim društvima
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2022. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Operativni leasing osobnih automobila kod obveznika HSFI-ja
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo nabave i uporabe putničkih kombi vozila
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Računovodstvo troškova osnivanja društva
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Što donosi Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
MA Stella HRVATIN
Izgradnja i kupnja imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Prodaja proizvoda i otpis potraživanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Troškovi službenog puta u tuzemstvu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iskazivanje u Obrascu JOPPD potpora za skraćivanje radnog vremena
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Pravo na otpremninu i isplata
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema naplaćenim naknadama kod „dobitaša“
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Otkup otpada od građana
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ
Nastanak prava na odbitak pretporeza i nastanak porezne obveze
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Prikaz novosti iz Kodeksa etike za revizore
Autor: Branka PETRIČEVIĆ , univ. spec. oec.
Procjena d.o.o.-a primjenom metode DCF
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.
Izvještavanje HNB-a o gospodarskim aktivnostima
Autor: Mr. sc. Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Intrastat izvješćivanje u 2023. godini
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.
Dodatan (dopunski) rad prema izmijenjenom Zakonu o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pravo na doplatak za djecu u 2023. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Dopuštena izmjena ponude u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.