Računovodstvo, revizija i financije 4/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Gdje je novac?
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo troškova prehrane radnika
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Godišnje izvješće za 2022. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Obveza predaje godišnjih financijskih izvještaja, prekršaji zbog nepredaje i naknadni ispravci
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.
Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Dar u naravi i kupnja stvari
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Obračun bolovanja
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Slavica ARAPOVIĆ
Postupanje poslodavca kod neisplate plaće
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Rad za poslodavca sa sjedištem u državi EU-a i EGP-a
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplata neoporezive otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima za obveznike PDV-a
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Isporuka dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Analiza usporedivosti na primjerima metoda transfernih cijena
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Porezni zastupnik u RH
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Porezne oaze i cijena struje
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Završni pregovori i sklapanje ugovora
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Utvrđivanje obveze za PDV kod obrtnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u zakonskom uređenju OPG-ova
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – uvjeti i obveze
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Rad na izdvojenom mjestu rada
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Primjena sustava vaučera za stjecanje vještina potrebnih za rad
Autor: Ivan VIDIŠ , mag. pol.
Odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Proračunski tromjesečni financijski izvještaji za prvi kvartal 2023. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Dokazivanje sposobnosti u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske početkom 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.