Računovodstvo, revizija i financije 7/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Drukčiji pogled
Autor: Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Prikaz najavljenih izmjena u porezima, doprinosima (MIO) i fiskalizaciji
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Nova isplatna lista plaće i naknade plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Računovodstvo kratkoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Računovodstvo troškova uporabe osobnih automobila
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo zaliha materijala i robe za daljnju prodaju
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ
Računovodstveno i porezno motrište softvera kao usluge
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo naknadnog mjerenja obveze po najmu prema MSFI-ju 16
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Financijski izvještaji za prvo polugodište 2023. godine u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Jamstvo i krađa
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Podsjetnik na predaju polugodišnjega financijskog izvještaja za neprofitne organizacije za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Osobne usluge i kupnja dijela građevine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Novosti kod neplaćenog dopusta radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Porezni položaj trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Porezni položaj „lažnih“ trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Najava izmjena u oporezivanju PDV-om na usluge smještaja putem digitalnih platformi
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Kvalifikacija isporuke - sudska praksa
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Otpis potraživanja kod obrtnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika – novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Promijenjena je osnovna plaća u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Upućivanje radnika u države članice EU-a i pravila za određivanje mjerodavnog zakonodavstva
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.
Obračun bolovanja koje se nastavlja na prethodno
Autor: Slavica ARAPOVIĆ
Kako tumačiti nejasne odredbe ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Fiskalizacija kod sportskih klubova
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Privremeni dodatak na plaću i regres za javne i državne službe
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Javna objava informacija o proračunskoj potrošnji
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Uloga i primjena načela javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Kretanje gospodarstava u Hrvatskoj, zemljama EU-a i europodručja u ožujku, travnju i svibnju 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.