Računovodstvo, revizija i financije 9/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Održivost
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveno i porezno motrište likvidacije društava s ograničenom odgovornošću
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Nabava i uporaba motocikala, mopeda i četverocikala
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Računovodstvo šteta zbog prirodnih nepogoda
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo zadruga
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Nova Odluka HGK-a o dopuštenom manjku u ugostiteljstvu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo robno trgovačkog kredita i kupoprodaje s obročnom otplatom
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse
Naknada za uređenje voda i nasljeđivanje nekretnina
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Športski ribolov i obdarivanje
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Aktualnosti u vezi s isplatnom listom
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Prava roditelja djece s teškoćama u razvoju
Autori: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Slavica ARAPOVIĆ
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Oslobođenja u sustavu PDV-a (I. dio)
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Posebnosti u oporezivanju dobara malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Praksa učenika i studenata u 2023./24. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Obveznici revizije za 2023. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Izvješćivanje o održivosti i plaćanje gotovinom
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Četrdeset eura nadoknade za troškove zbog dužnikova zakašnjenja u plaćanju
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Oblici financiranja malog i srednjeg poduzetništva
Autor: Izv. prof. dr. sc. Berislav BOLFEK
Alternativa CAPM-u u izračunu diskontne stope
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.
Financijski leasing osobnih automobila kod obrtnika koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine – odgovori na aktualna pitanja
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Značajke posebnih uzanci u ugostiteljstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Nepoštena poslovna praksa prema Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Rad umirovljenika prema ZR-u, ZOO-u i ZTD-u
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zdravstveno osiguranje članova obitelji stranih radnika
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Ispunjenje obveze – uračunavanje ispunjenja i vrijeme ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sjedište trgovačkog društva
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Promjene u fiskalnoj odgovornosti
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.
Promjena ponuditelja i ugovaratelja
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Stanje gospodarstava zemalja EU‑a, europodručja i Hrvatske u prvom polugodištu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.