Računovodstvo, revizija i financije 1/2024

Tiskano izdanje 30,00
Web izdanje 25,50
Uvodnik - Izgubljene vrijednosti
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Minimalna plaća u 2024. godini i aktualnosti kod obračuna doprinosa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Neoporezivi primitci u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Izmjene Pravilnika o PDV-u za 2024. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Blagajničko poslovanje u 2024. godini
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Donacije
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Prodaja darovane imovine i kupnja uz davanje predujma
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Porezna kartica i osobni odbitak radnika u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Obvezno osiguranje članova uprave i podmirivanje doprinosa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Nova najniža osnovica za obračun doprinosa u 2024. godini i primjena umanjenja mjesečne osnovice
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ugovaranje i obračun plaće prema radnim satima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ovrha na plaći u 2024. godini – novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2024. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Inozemni dohodak i izvještavanje
Autori: Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Porezno motrište uvoza dobara u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Obveza dostavljanja Obrasca INO-DOH za isplate nerezidentima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Novosti u Intrastat sustavu za 2024. godinu
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.
Najava pravnog okvira za digitalni euro
Autor: Ivor ŠANTEK , mag. iur.
Uvjeti obavljanja usluga u Sloveniji od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Zdenka BEDEKOVIČ , dipl. oec.
Članovi uprave trgovačkih društava u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.