Računovodstvo, revizija i financije 2/2024

Tiskano izdanje 30,00
Web izdanje 25,50
Uvodnik - Tajna Davosa
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Posebnosti u godišnjem obračunu servisnih - uslužnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Posebnosti poslovanja i godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Nove svote blagajničkog maksimuma za obveznike fiskalizacije
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Maloprodaja proizvoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za 2023. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Prestanak obveze i financijska imovina
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Primjena umanjenja osnovice kod obračuna bolovanja i roditeljskih naknada
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica doprinosa u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2023. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.
Obveza prijave kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2023. godinu za pomorce u međunarodnoj plovidbi
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Novosti u području računa u elektroničkom obliku u segmentu B2B
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima za 2023. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
EU se suočava s nedostatkom vještina radnika – što čini obrazovni sustav
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Nove stope zateznih i ugovornih kamata i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Poduzetnička plaća za 2024. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Rad putem digitalnih platformi
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Što važnoga donose zadnje izmjene Zakona o obveznim odnosima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izvršavanje državnog proračuna i financijskih planova njegovih proračunskih korisnika
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Poslovna obavijest iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.