RRiF-ovi porezni savjeti

Datum: 03.09.2007, Ponedjeljak
Autor: RRiF

Zakonom o poticaju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06.) i Uredbom o poticaju ulaganja (Nar. nov., br. 64/07.) uvedene su od 1.I. 2007. nova pravila za ostvarenje poreznih i carinskih pogodnosti i državne potpore za ulaganje, za zapošljavanje i obrazovanje zaposlenika kod velikih investicija. Pri tom je bitno znati:

*1. Pravilo:* prijava uloga podnosi se Ministarstvu gospodarstva,
rada i poduzetništva, Zagreb, Avenija grada Vukovara 78, *PRIJE
početka ulaganja*. Ulaganje se razumije kao izgradnja,
rekonstrukcija i kupnja nove zgrade, opreme/strojeva što rezultira
povećanjem imovinske strane bilance i izvora financiranja
postojećeg ili novoosnovanog trgovačkog društva, ako se ulaganje
financira povećanjem temeljnog kapitala ili povećanjem obveza
* (zajma, financijski najam i sl.).*2. Pravilo:* poticaji se mogu
ostvariti za ulaganja u *industriji* (osim čelika i sintetičkih
vlakana), *tehnološko razvojno-inovacijske centre i strateške
aktivnosti poslovne podrške*. Ulaganja moraju biti u novoj opremi
(strojevima) i novoj izgradnji objekata (zamjenska se priznaju
samo ako je nova oprema većeg kapaciteta za više od 25%, a
rekonstrukcija zgrada koja košta najmanje 50% izgradnje nove
zgrade). Ulaganje u zemljište ne uračunava se.
* *3. Pravilo: minimum ulaganja* za povlastice *pri oporezivanju
dobitka* u roku od 10 god.:
*1,5 mil. eura, 10 novih radnih mjesta* ima se pravo na sniženje
poreza za 50% (sada je to 10%);
*1,5 do 4 mil. eura, 30 novih radnih mjesta* ima se pravo na
sniženje poreza za 65% (sada je to 7%);
*4 do 8 mil. eura i 50 novih radnih mjesta* ima se pravo na
sniženje poreza za 85% (sada je to 3%);
*više od 8 mil. eura i najmanje 75 novih radnih mjesta* daje 100%
porezne olakšice.
* *4. Pravilo:* trgovačka društva u teškoćama (gubitci koji su
smanjili temeljni kapital za 75%), kod kojih su loši financijski
pokazatelji zaduženosti, likvidnosti i dr., te ako je prezaduženo
(prijeti stečaj), ne mogu ostvariti poticaje iako su započeli
investicije.

Ostali detalji i postupci (obrasci) koji se sastavljaju za ostvarenje poticaja objašnjeni su u našem časopisu RRiF br. 9/07., str. 92. i dalje.

Povratak na vijesti