Webinar
Sastavljanje GFI-ja za početnike

8. i 9. ožujka 2021. - dvodnevni webinar "Sastavljanje GFI-ja za početnike"


Mjesto Vrijeme održavanja
web8. i 9. ožujka 2021. (ponedjeljak i utorak)

Rok za prijavu: najkasnije dva radna dana prije datuma održavanja.

Na ovom će se webinaru pomoći računovođama – početnicima i onima koji žele obnoviti znanje iz ovog područja u vezi sa sastavljanjem godišnjih financijskih izvještaja i poreznih izvještaja za 2020. godinu. Na webinaru će se obrazložiti svi kontrolno-analitički postupci koji su vezani uz evidentiranje imovine, obveza, prihoda, rashoda i kapitala te pravila koja su vezana uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD). Također će se na primjeru iz prakse prikazati sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikropoduzetnika.

Program webinara:

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2020. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2020. godinu za mikro i male poduzetnike
 • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2020. godinu

Knjiženja poslovnih događaja na primjeru iz poslovne prakse
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Knjiženja poslovnih događaja na primjeru iz poslovne prakse za mikropoduzetnika

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), Obrasca PD-IPO i Obrasca PD-DOP za 2020. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 120 min + odgovori na pitanja

 • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD na NOVOM OBRASCU
  • obrazloženja svih pozicija u Obrascu PD
  • iskazivanje dobivenih potpora koje su vezane uz COVID-19 u Obrascu PD
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2021. godinu (primjena NOVE – niže stope)
 • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2020. godinu

Sastavljanje bilance, računa dobiti i gubitka i bilješki uz financijska izvješća za 2020. godinu
Predavač: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2020. godinu
 • Sastavljanje Bilance za 2020. godinu
 • Sastavljanje bilješki uz financijska izvješća za 2020. godinu

Datumi održavanja webinara : 8. 9. ožujka 2021. godine (ponedjeljak i utorak)

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 1.000,00 kn (800,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima:

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar:

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti.
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
8. i 9. ožujka 2021. - dvodnevni webinar "Sastavljanje GFI-ja za početnike"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

CEINA