Webinar
Sastavljanje GFI-ja za početnike

21. i 22. veljače 2023. dvodnevni webinar "Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike"


Mjesto Vrijeme održavanja
web21. i 22. veljače 2023. (utorak i srijeda) u 9:30 sati
 

Na ovom će se webinaru pomoći računovođama – početnicima i onima koji žele obnoviti znanje iz ovog područja u vezi sa sastavljanjem godišnjih financijskih izvještaja i poreznih izvještaja za 2022. godinu. Na webinaru će se obrazložiti svi kontrolno-analitički postupci koji su vezani uz evidentiranje imovine, obveza, prihoda, rashoda i kapitala te pravila koja su vezana uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (PD obrasca). Također će se na primjeru iz prakse prikazati sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikropoduzetnika te objasniti kako uvođenje eura kao službene valute u RH utječe na otvaranje početnih stanja u 2023. godini.

Program:

1. DAN

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2022. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2022. godinu za mikro i male poduzetnike
 • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2022. godinu

Knjiženja poslovnih događaja na primjeru iz poslovne prakse
Predavač: Jasna VUK, mag.oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Knjiženja poslovnih događaja na primjeru iz poslovne prakse za mikropoduzetnika
2. DAN

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), Obrasca PD-IPO i Obrasca PD-DOP za 2022. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 120 min + odgovori na pitanja

 • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
 • obrazloženja svih pozicija u Obrascu PD
 • izračun predujmova poreza na dobitak za 2022. godinu
 • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2022. godinu

Sastavljanje Računa dobiti i gubitka, bilance i bilježaka uz financijska izvješća za 2022. godinu
Predavač: Jasna VUK, mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2022. godinu
 • Sastavljanje Bilance za 2022. godinu
 • Sastavljanje bilježaka uz financijska izvješća za 2022. godinu
 • NOVO – Otvaranje početnih stanja u 2023. godini

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 21. i 22. veljače 2023. godine (utorak i srijeda)

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 175,00 eura (140,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 1.318,54 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
21. i 22. veljače 2023. dvodnevni webinar "Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

RISNJK