Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2013.

Datum: 20.03.2014, Četvrtak
Autor: Z.T.

Najkasnije do 31. ožujka poduzetnici su obvezni dostaviti u FINA-u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na Obrascu GFI-POD.

Osim bilance i računa dobitka i gubitka (te izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za poduzetnike koji primjenjuju MSFI), u FINA-u se dostavljaju i dodatni podatci koji se, u najvećem dijelu, odnose na objašnjenje pojedinih stavaka iz bilance i RDG-a za potrebe statistike.

Kako smo u časopisu RRiF br. 1/14. detaljno pisali o sastavljanju bilance i RDG-a, u časopisu RRiF 3/14. se daju pojašnjenja određenih pozicija tih financijskih izvještaja. Ujedno se pojašnjava popunjavanje dodatnih podatka i povezuje ih se sa podatcima iz bilance i RDG-a.

Povratak na vijesti