Sastavljanje prvih proračunskih financijskih izvještaja

Datum: 05.04.2023, Srijeda
Autor: N.D.

S obzirom na to da se za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine moraju sastaviti financijski izvještaju u proračunskom sustavu, a kako bi oni bili jednoobrazno sastavljeni, Ministarstvo financija, Državna riznica, objavilo je uputu (okružnicu). Ona je dostupna u nastavku: Okružnica za finan.izvještaje 01.01.-31.03.2023..pdf (gov.hr).

U ovoj okružnici kao i u članku koji je objavljen u časopisu RRiF br. 4/23. dan je kratak podsjetnik na predstojeću obvezu. Ujedno se uputom objavilo i da će se podatci za prethodno izvještajno razdoblje u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima automatizmom konvertirati u eure. No, u izvještaju o obvezama podatak o početnom stanju na dan 1. siječnja 2023. godine bit će potrebno iz stanja u kunama koje je iskazano na 31. prosinca 2022. godine preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (7,53450).

U okružnici je dano pojašnjenje knjiženja nekih poslovnih odnosa.

Prvi rok predaje ti izvještaja je 11. travnja 2023. godine

Povratak na vijesti