Seminar i webinar
Seminar Uvođenje eura - priprema poduzetnika

od 24. svibnja do 9. lipnja 2022. seminari u 7 gradova i webinar "Uvođenje eura - priprema poduzetnika i utjecaj na poslovanje"


Mjesto Vrijeme održavanja
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 424. svibnja 2022. (utorak)
ZAGREB, Hotel Antunović, Zagrebačka av. 100 A25. svibnja 2022. (srijeda)
SPLIT, Hotel Atrium, Domovinskog rata 49 A26. svibnja 2022. (četvrtak)
ZADAR, Hotel Kolovare, Bože Peričića 1427. svibnja 2022. (petak)
OPATIJA, Grand Hotel 4 Opatijska cvijeta, V.C. Emina 61. lipnja 2022. (srijeda)
POREČ, Hotel Valamar Diamant, Brulo 12. lipnja 2022. (četvrtak)
VARAŽDIN, Hotel Turist, Al. kralja Zvonimira 18. lipnja 2022. (srijeda)
web9. lipnja 2022. (četvrtak)

Proces uvođenja eura za poslovne subjekte sastoji se od složenih aktivnosti i prilagodbi koje treba provesti do stupanja na snagu pojedinih zakonskih obveza. Pravodobna priprema koja se provodi u nekoliko faza jamstvo je da će uvođenje eura proteći bez poteškoća.

Donošenje i objava Zakona u uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj očekuje se sredinom svibnja 2022. godine, nakon čega će biti razjašnjene i neke dvojbe u vezi s računovodstvenim postupanjem koje u dosadašnjim prijedlozima zakona nisu bile jasno uređene.

Na seminaru će se izlagati bitne posebnosti u vezi s aktivnostima i prilagodbama koje poduzetnici i računovođe trebaju provesti u razdoblju do kraja godine i početkom 2023. godine.

Program:

1. Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

 • zakonski okvir i opća pravila
 • stupanje na snagu pojedinih obveza i razdoblja primjene ili prilagodbe
 • utjecaj na druge propise i njihova uskladba

2. Pravila za preračunavanje i zaokruživanje

 • opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje
 • posebna pravila koja se odnose na zaokruživanje
 • pravila za preračunavanje vrijednosnih papira

3. Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga

4. Posebnosti financijskog izvještavanja zbog uvođenja eura

 • sastavljanje financijskih izvještaja
 • prikaz usporednih podataka
 • naknadni ispravak financijskih izvještaja

5. Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo

 • vođenje poslovnih knjiga u prijelaznom razdoblju
 • preračunavanje stanja imovine i obveza
 • računovodstveni tretman razlika nastalih preračunavanjem i otpisi
 • posebnosti kod ispostavljanja knjigovodstvenih isprava u prijelaznom razdoblju
 • izgled računa i evidentiranje u prijelaznom razdoblju
 • utjecaj uvođenja eura na blagajnički maksimum i fiskalizaciju u prometu gotovinom
 • ispravak računovodstvenih pogrešaka iz prijašnjih razdoblja

6. Sastavljanje poreznih prijava u prijelaznom razdoblju

 • sastavljanje Obrasca PD i plaćanja utvrđene obveze poreza na dobitak za 2022. godinu
 • sastavljanje Obrasca PDV za zadnje razdoblje oporezivanja 2022. godine
 • postupanje s danim i primljenim predujmovima u prijelaznom razdoblju
 • postupanje s izdanim i primljenim računima / odobrenjima u prijelaznom razdoblju
 • ispravak poreznih prijava

7. Plaće, naknade i izvještavanje u prijelaznom razdoblju

 • isprave o plaći i naknadi plaće u razdoblju dvojnog iskazivanja
 • obračun i isplata plaća, bonusa, naknada i ostalih primitaka za prosinac 2022. godine
 • postupanje po ovršnim ispravama koje glase na kune
 • posebnosti Obrasca JOPPD u prijelaznom razdoblju
 • ispravak i dopune Obrasca JOPPD
 • obračun službenih putovanja u prijelaznom razdoblju
 • godišnja prijava poreza na dohodak

8. Ugovori o radu, ugovori o djelu i autorski ugovori u razdoblju dvojnog iskazivanja

 • primjena starih i sklapanje novih ugovora o radu
 • izmjena ugovora o radu zbog uvođenja eura
 • utjecaj uvođenja eura na ugovore o djelu i autorske ugovore
 • potvrde o isplaćenom drugom dohotku

9. Odgovori na pitanja

Predavači su RRiF-ovi savjetnici

Podatci o seminaru/webinaru

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 750,00 kn (600,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je najkasnije dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje
PRIJAVNICA za sudjelovanje na seminaru i webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
od 24. svibnja do 9. lipnja 2022. seminari u 7 gradova i webinar "Uvođenje eura - priprema poduzetnika i utjecaj na poslovanje"
Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

RISJAK