Sindikalni povjerenik


Predmet: Kada je tuženik već donesenu odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu kasnije dostavio sindikalnom povjereniku u ulozi radničkog vijeća, on time nije proveo postupak savjetovanja sa radničkim vijećem odnosno sa sindikalnim povjerenikom.

Broj presude: Rev 1022/2021-2, od 21. rujna 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Nižestupanjski sudovi utvrdili su slijedeće činjenice da je tužitelj kao radnik bio u radnom odnosu kod tuženika kao poslodavca da je tuženik dana 21 ožujka 2007 donio odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju da je ta odluka istog dana potpisana po B T predsjedniku uprave tuženika i U K članu uprave tuženika te da je istog dana tada odluka ovjerena pečatom tuženika da je tuženik tek nakon donošenja te odluke dana 22 ožujka 2007 tu odluku dostavio Sindikalnom povjereniku u ulozi Radničkog vijeća Ž D radi savjetovanja te da se Ž D na tu odluku očitovao 23 ožujka 2007 Na utvrđeno činjenično stanje drugostupanjski sud pravilno je primijenio materijalno pravo kada je potvrdio ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu