Skladištenje energenata u trošarinskom skladištu

Datum: 19.03.2010, Petak
Klasa: 410-19/10-03/19
Davatelj: Carinska uprava

Povodom upućenog podneska kojim se traže pojašnjenja vezana za skladištenje i vođenje evidencija o energentima u vlasništvu Crobenza u skladištima koja su u vlasništvu INA e u nastavku odgovaramo Članak 5 točka 2 Zakona o trošarinama Nar nov br 83 09 propisuje da je ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta pravna ili fizička osoba koja je dobila trošarinsko odobrenje od nadležne carinarnice da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu može primati proizvoditi skladištiti izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine Točka 3 istog članka propisuje da je trošarinsko skladište mjesto odobreno od strane nadležne carinarnice vidno označeno i fizički odijeljeno ili ograđeno od drugih površina ili prostora gdje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prima proizvodi skladišti izvodi druge radnje s trošarinskim proizvodima i iz kojeg otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine Članak 11 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 1 10 propisuje na koji se način mogu skladištiti energenti u trošarinskim skladištima i to 1 Stavak 2 istoga Članka Pravilnika propisuje da na istoj lokaciji može više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta skladištiti trošarinske proizvode pod uvjetom da svaki pojedini ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ishodi trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja